Home > Aktuelno > IDC na Sabir Festivalu u Sirakuzi
Print Friendly, PDF & Email

Miodrag Nedeljkovic danas u Sirakuzi, kao jedan od panelista, govori o specifičnostima tokova migrantske krize u Srbiji i geopolitičkom položaju naše zemlje između članica EU (Bugarske sa jedne i Mađarske i Hrvatske sa druge strane) u kontekstu migrantske krize.

Ovaj panel samo je deo Sabir Siracusa Festivala koji organizuju Arci nazionale, CAF ACLI i Caritas Italiana u saradnji sa Associazione Studi Giuridici Immigrazione, A Buon Diritto, Associazione Carta di Roma i CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro, a realizuje se učešćem predstavnika organizacija civilnog društva članica međunarodnih mreža Migreurop, EuroMed Rights – Tunisia, European Civic Forum i SOLIDAR.

Sabir Siracusa Festival je jedinstven događaj koji kombinuje kulturne manifestacije – koncerte, pozorišne predstave, radionice i drugo – sa panel diskusijama, debatama i predavanjima koja se bave aktuelnim društveno-političkim temama