Home > Aktuelno > PREDLOG SPORAZUMA O STVARANJU MOGUĆNOSTI ZA DOSTOJANSTVEN RAD MLADIH U SRBIJI
Print Friendly, PDF & Email

PREDLOG SPORAZUMA O STVARANJU MOGUĆNOSTI ZA DOSTOJANSTVEN RAD MLADIH U SRBIJI 

Vrnjačka Banja, 28-30. septembar 2018.

Savez samostalnih sindikata Srbije, Ujedinjeni granski sindikati ’Nezavisnost’Savez samostalnih sindikata Srbije Unija poslodavaca Srbije, usaglasili su tekst Sporazuma o stvaranju mogućnosti za dostojanstven rad mladih u Srbiji.

Ovaj dokument bi trebalo da doprinese većem uključivanju socijalnih partnera u sve faze kreiranja i sprovođenja politike zapošljavanja na nacionalnom i lokalnom nivou, koja bi uticala na smanjenje stope nezaposlenosti mladih.

Nastao kao rezultat rada potpisnika dokumenta i udruženja građana, Sporazum ima za cilj jačanje uloge socijalnih partnera, kako bi se zajedničkim naporima stvorili bolji uslovi za mlade.

Tekst je usaglašen na radionici koju su zajednički organizovali udruženje građana Inicijativa za razvoj i saradnju, reprezentativni sindikati i udruženje poslodavaca, kao deo aktivnosti projekta „Nove mogućnosti za dostojanstven rad mladih u Srbiji“. Projekat finansira CISU fond u okviru programa Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Danske, uz podršku nevladine organizacije FIK iz Danske i mreže Solidar iz Brisela.

Iskustva zemalja Evropske unije potvrđuju da uspeh programa i mera aktivne politike zapošljavanja zavisi od jakih institucionalnih i regulatornih okvira, kao i aktivnog dijaloga vlasti sa sindikatima i poslodavcima. To je politika koja socijalne partnere uključuje u kreiranje programa i predviđa njihovu aktivnu ulogu u realizaciji obuka, praksi i promovisanju programa.

U susret obeležavanju Svetskog dana dostojanstvenog rada, 7. oktobra, socijalni partneri podsećaju da dostojanstveni rad obuhvata prilike za rad koji je produktivan i omogućava pristojnu zaradu, socijalnu zaštitu za porodicu, bolje mogućnosti za lični razvoj i socijalnu integraciju, slobodu izražavanja svojih potreba, organizovanje i učestvovanje u odlučivanju i jednakost u mogućnostima i tretmanu za muškarce i žene.