Home > Aktuelno > Održive zajednice u Sandžaku – Od mere do karijere – potpisivanje ugovora sa korisnicima
Print Friendly, PDF & Email

Održive zajednice u Sandžaku – Od mere do karijere

U Novom Pazaru 27.05.2020. godine održana je svečanost potpisivanja ugovora sa 21 licem kojem je dodeljena oprema za pokretanje sopstvenog posla te sredstva za doregistraciju delatnosti za dva udruženja kako bi mogli da nastave svoj rad i kao socijalna preduzeća.

Ovim projektom omogućeno je samozapošljavanje i zapošljavanje lica iz teže zapošljivih kategorija kroz programe obuke prilagođene potrebama lokalnog tržišta rada, podršku zapošljavanju i programe samozapošljavanja i razvoj socijalnog preduzetništva u Novom Pazaru i Tutinu.

Grad Novi Pazar je nosilac projekta “Od mere do karijere”, a projektni partneri su Opština Tutin – Oficijalna stranicaRegionalna Razvojna Agencija Sandžaka – SEDAMerhamet Sandzak i IDC Serbia. Projekat je finansiran od strane Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ)