Home > Aktuelno > 8 mobilnih toaleta za migante
Print Friendly, PDF & Email

Broj ilegalnih migranata koji prolaze kroz Srbiju drastično raste. Svakog dana više od 300 migranata iz Sirije, Avganistana, Pakistana i drugih zemalja, bežeći od rata i bede, na svom putu ka Evropskoj uniji, prolaze kroz Srbiju i smeštaju se u neposrednoj blizini deponije u Subotici, na prostoru stare ciglane, na dvadesetak kilometara od mađarske granice, boraveći u ekstremno nehumanim i nehigijenskim uslovima.

S ciljem da se poboljšaju osnovni higijenski uslovi migranata i spreči pojava i širenje bolesti,  IDC-ov tim je, zajedno sa timom nemačke organizacije Arbeiter-Samariter-Bund SEE, 24. jula u Subotici organizovao postavljanje 8 mobilnih hemijskih toaleta na prostoru stare ciglane u neposrednoj blizini deponije u Subotici,na dvadesetak kilometara od mađarske granice, gde u ekstremno teškim uslovima boravi veliki broj migranata. Postavljanje velikih kontejnera sa umivaonicima i tuševima očekuje čim lokalne vlasti obezbede neophodne priključke na vodovodnu, kanalizacionu i električnu mrežu.