Home > Aktuelno > Aktivnosti pružanja podrška izbeglim licima iz Ukrajine
Print Friendly, PDF & Email

Aktivnosti pružanja podrška izbeglim licima iz Ukrajine

U periodu od maja do decembra 2022. godine IDC je kontinuirano realizovao aktivnosti pružanja humanitarne pomoći i podrške za izbegle iz Ukrajine koji se trenutno nalaze u prihvatnim centrima ili u privatnom smeštaju u Srbiji.

U saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije, IDC je organizovao distribuciju humanitarne pomoći licima koja borave u privatnom smeštaju. Na adrese boravka isporučena je pomoć u vidu paketa hrane i higijene baziranih na potrebama prosečne četvoročlane porodice. Takođe, podeljena je pomoć u vidu obuće, kabanica, SIM kartica i eksternih punjača za mobilne telefone. U ovom periodu je distribuirano više od 1000 lekova izbeglicama iz Ukrajine i medicinskih pomagala.

Terenski tim IDCa koji su činili i volonteri posetio je brojne gradove u Srbiji u cilju pružanja osnovne pomoći izbeglicama iz Ukrajine koji borave u privatnom smeštaju. Osim humanitarne pomoći, terenski tim IDC je pružao relevante informacije i upućivanje ka nadležnim organima i pružaocima besplatne pravne pomoći na zahtev  izbeglica iz Ukrajine.

Osim Beograda, koji je uključio i udaljene beogradske opštine Mladenovac, Lazarevac, Obrenovac, terenski tim je posetio i druge gradove u Srbiji u cilju distribucije humanitarne pomoći i to u preko 40 jedinica lokalne samouprave.

Tokom septembra donirano je 500 paketa hrane i 2000 higijenskih paketa Komesarijatu za izbeglice i migracije u cilju podrške porodicama (izbeglim iz Ukrajine) koje su smeštene u privatnom smeštaju. Isporuka je realizovana u Prihvatnom centru Obrenovac.

Tokom poslednjih 6 meseci realizovane su brojne volonterske akcije, neke od njih u saradnji i sa lokalnim udruženjima, kao što je udruženje Čini dobro. Tokom ove volonterske akcije organizovana je distribucija paketa hrane i higijene izbeglicama iz Ukrajine koji su smešteni u Azilnom centru Vranje, a posetili su Beograd u okviru organizovanog izleta od strane UG Čini dobro.

Aktivnosti su realizovane u okviru projekta Priprema mehanizama za odgovor na povećan priliv izbeglica iz Ukrajine, koji sprovodi IDC, uz finansijsku podršku Farma Mundi, iz Španije.