Home > Aktuelno > Aktivnosti u mrežama: Solidar
Print Friendly, PDF & Email

Aktivnosti u mrežama: Solidar

Kao član međunarodne mreže organizacija civilnog društva Solidar, IDC je učestvovao u dva projekta koje ova mreža realizuje. Sprovodeći male podprojekte IDC je tokom 2020.godine realizovao aktivnosti na nacionalnom nivou i doprineo izradi dva izveštaja/publikacije koje je ova mreža objavila.

Gradeći društvo kroz učenje

Period trajanja od 30. jula 2020. godine do 31. oktobra 2020. godine

IDC je prikupio i obradio podatke za potrebe objavljivanja medjunarodne publikacije pod nazivom „Izveštaj o praćenju građanskog učešća i celoživotnog učenja 2020“

Projekat finansiran od strane programa Erasmus+ Evropske unije.

Budžet za sprovođenje aktivnosti na nacionalnom nivou: 1.000,00 EUR

Izveštaj je dostupan na linku.

Zajedno za socijalnu Evropu

Period trajanja od 1. januara 2020. godine do 31. decembara 2020. godine

IDC je identifikovao pojedince koji su relevantni sagovornici na temu nacionalne EU strategije, organizovao sastanak u formi radne grupe i prikupio i obradio podatke za potrebe objavljivanja medjunarodne publikacije pod nazivom „SOLIDAR Izveštaj o praćenju socijalnih prava “

Projekat finansiran od strane programa Evropske komisije za Zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI).

Budžet za sprovođenje aktivnosti na nacionalnom nivou: 2.000,00 EUR

Izveštaj je dostupan na linku.