Home > Aktuelno > Biznis obuke u okviru projekta – Reintegracija – podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji
Print Friendly, PDF & Email
Prolazimo kroz biznis planove korisnika u okviru projekta „Reintegracija – podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji“, analiziramo ideje korisnika i pomažemo im da svoje poslovne ideje što bolje strukturišu.
U toku su obuke u – , .
Više od 150 korisnika će imati priliku da prođe obuku i steknu nova znanja i veštine
50 korisnika će dobiti podršku kroz proces prekvalifikacije i dokvalifikacije u cilju lakšeg zapošljavanja na lokalnom tržištu rada

Projekat „Re!ntegracija – podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji“ finansiran je od strane

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)

– Saveznog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Republike Nemačke.

Nosilac projekta je ASB South East Europe, implementator IDC, a partneri na projektu su

Grad Novi Pazar, Opština Sjenica, Opština Tutin – Oficijalna stranica u partnerstvu sa – Regionalna Razvojna Agencija Sandžaka – SEDA i Merhamet Sandzak.