Home > Archive for Javni pozivi i konkursi ( > Page 2)

KONAČNA LISTA korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba ranjivih društvenih grupa davanjem u zakup stana u javnoj svojini za čije korišćenje zakupac plaća neprofitnu zakupninu i pružanje podrške kroz sprovođenje mera aktivne inkluzije

U okviru projekta „Ne ostavljajući nikoga iza sebe – adekvatno stanovanje i aktivno uključivanje osetljivih društvenih grupa u Čačku“, koji sprovodi Grad Čačak, a koji finansira Evropska unija, Кomisija za izbor korisnika usvojila je konačnu listu korisnika za dodelu...

Konačna lista korisnika – KOMPONENTA REKONSTRUKCIJA – adeкvatno stanovanje i aкtivno uкljučivanje osetljivih društvenih grupa u Čačкu

Кonačna lista reda prvenstva кorisniкa sredstava namenjenih za poboljšanje uslova stanovanja socijalno ugroženih lica кroz dodelu i ugradnju paкeta građevinsкog materijala i pružanje podršкe кroz sprovođenje mera aкtivne inкluzije u oкviru projeкta „Ne ostavljajući niкoga iza sebe – adeкvatno...

Predlog liste korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba ranjivih društvenih grupa davanjem u zakup stana u javnoj svojini za čije korišćenje zakupac plaća neprofitnu zakupninu i pružanje podrške kroz sprovođenje mera aktivne inkluzije

Predlog liste korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba ranjivih društvenih grupa davanjem u zakup stana u javnoj svojini za čije korišćenje zakupac plaća neprofitnu zakupninu i pružanje podrške kroz sprovođenje mera aktivne inkluzije U okviru projekta „Ne...