Home > Uncategorized @sr > Dani Solidara 2023. i publikacija Social Rights Monitor
Print Friendly, PDF & Email

Poslednje nedelje novembra IDC je prisustvovao nizu događaja održanih u Briselu čiji je domaćin bila mreža Solidar u okviru Solidarovih dana 2023.

Nedavni Forum za socijalna pitanja i Sastanak o građanstvu i popularnom obrazovanju, deo serije SOLIDAR Dani 2023, okupili su stručnjake s ciljem da oblikuju socijalne i ekonomske politike u Evropi. Događaj je započeo istraživanjem Evropskog stuba socijalnih prava i njegovih implikacija na nacionalnim nivoima. Predstavljene su detaljne analize društvenih i ekonomskih trendova u devet evropskih zemalja, nudeći uvid u različite izazove i mogućnosti. Glavni nalazi su predstavljeni u najnovijem Social Rights Monitor -u.

Ključne diskusije bile su fokusirane na vitalna socijalna pitanja kao što su inkluzija Roma, rodna ravnopravnost i pristup osnovnim uslugama. Date su preporuke strateške politike koje pokrivaju integraciju tržišta rada, pravedne uslove rada i socijalnu zaštitu. Panel diskusija se bavila ulogom ekonomije socijalne solidarnosti u pravednoj tranziciji. Popodnevna sednica prešla je na evropski politički pejzaž, raspravljajući o predstojećim izborima i obrazovnoj politici. Svim prisutnima bila je upućena zahvalnost na učešću na konferenciji o ulozi socijalne i solidarne ekonomije u Evropi.

Radna grupa za migracije predstavila je publikaciju Zaštita prava na azil i obezbeđivanje bezuslovne solidarnosti sa svim ljudima u pokretu. 

Tokom Lifelong Learning Week (LLLWeek), Fondacija SOLIDAR i Diesis zajedno su organizovali značajan događaj fokusiran na Validaciju kompetencija stečenih u civilnom sektoru. Eksperti i kreatori politike sastali su se da razgovaraju o vitalnom značaju prepoznavanja transverzalnih veština u društvu.

U diskusiji je takođe naglašena ključna potreba za empatijom i kulturnim kompetencijama u današnjem globalnom i međusobno povezanom društvu. Ovaj događaj je naglasio sve veće prepoznavanje vrednosti netradicionalnih veština i kompetencija, posebno u kontekstu doživotnog učenja i tržišta rada u razvoju.