Home > Aktuelno >  Dosadašnji rezultati projekta „Socijalna inkluzija i ekonomsko osnaživanje Romske populacije u 11 opština u Srbiji“
Print Friendly, PDF & Email

 Dosadašnji rezultati projekta „Socijalna inkluzija i ekonomsko osnaživanje Romske populacije u 11 opština u Srbiji“

 

U okviru projekta „Socijalna inkluzija i ekonomsko osnaživanje Romske populacije u 11 opština u Srbiji“ koji sprovodimo u saradnji sa ASB South East Europe i Forumom Roma Srbije do sada smo razvili saradnju sa 8 korisničkih opština u okviru kojih IDC je zadužen za organizaciju i realizaciju radionica.

Tokom prva dva meseca trajanja projekta održane su 172 radionice, a 1.904 dece i mladih je učestvovalo na njima, od toga 1.196 dece koja su pripadnici romske populacije, 256 dece pripada povratničkoj populaciji, a 708 dece je iz lokalne populacije. Uspostavljena je saradnja sa 12 škola i oformljen funkcionalan tim od 89 radioničara.

Radionice za decu i mlade se odvijaju u saradnji sa školama, a nastavni program je planiran sa ciljem savladavanja školskog gradiva, ali i razvoja kreativnih veština.

Cilj radionica u okviru projekta je integracija dece iz romske i povratničke populacije, ali i dece iz domicilnog stanovništva koji udruživanjem i zajedničkim učestvovanjem u aktivnostima stvaraju veze i prijateljstva, razvijajući međusobno razumevanje i uvažavanje.

Projekat je finansiran od strane nemačke razvojne banke – KFW, a program se finansira sredstvima Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Nemačke.

Projekat se sprovodi u okviru programa „Jačanje socijalne infrastrukture u opštinama pogođenim migrantskom krizom“ koji sprovodi Ministartsvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja od strane ASB Sout East Europe u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao i partnerskih organizacija Inicijativa za razvoj i saradnju IDC i Forum Roma Srbije.