Home > Aktuelno > Erasmus+ omladinska razmena „Ispod 10 zastava“
Print Friendly, PDF & Email

Erasmus+ omladinska razmena „Ispod 10 zastava“

Program razmene mladih „ Under Ten Flags“ organizovan je u Istanbulu u Turskoj i okupio je preko 50 učesnika iz 10 različitih zemalja.

Cilj ove razmene je bio promovisanje demokratije, ljudskih prava i integracije izbeglica u lokalne zajednice. Tokom 10 dana u Turskoj, našu zemlju i IDC predstavljalo je 5 mladih ljudi koji su imali prilike da sa svojim vršnjacima diskutuju, učestvuju u radionicama i praktičnim vežbama, al ii da upoznaju kulturu zemlje domaćina i zemalja koje su predstavljali učesnici, obidju znamenitosti, druže se i grade prijateljstva.

Prvi dani bili su ispunjeni aktivnostima izgradnje tima, upoznavanja i upoznavanja. Učesnici su imali priliku da pokažu svoje muzičke talente i kreiraju autorske pesme u timovima.

Potom je usledio „radni deo“ razmene, koji je bio ispunjen različitim aktivnostima. Učesnici su počeli da istražuju koncept mira i rešavanja konflikata, uključivši se u žive diskusije, učeći o različitim pristupima rešavanju konflikata i podelili svoje lične perspektive o miru.

Kroz aktivnosti koje izazivaju razmišljanje, oni su istraživali osetljiva pitanja u vezi sa terorizmom, dinamikom moći i jezičkim barijerama. U narednim danima fokus je bio i na ljudskim pravima, kreativnosti i ličnom razvoju. Učesnici su istražili različita pitanja u vezi sa socijalnom uključenošću, domaćim poslovima i kreativnim izražavanjem.
Oni su učili o diseminaciji projekta, dokumentaciji i napravili kratke video zapise da rezimiramo svoja iskustva.

Deo svakog Erasmus projekta je i kulturna razmena. Učesnici su imali priliku da otkriju Istanbul! Istraživali su znamenite gradske znamenitosti kao što su Plava džamija i Aja Sofija, i lutali prostranim Velikim bazarom. Poslednje večeri imali su fantastičnu noć oproštaja i dodele nagrada, gde su proslavili svoja dostignuća i  zabavili se!

Projekat „Ispod 10 zastava“ imao je dubok uticaj na učesnike, koji su stekli uvid u izazove sa kojima se suočavaju izbeglice i interno raseljena lica, a istovremeno su podelili i sopstvena iskustva. Oni su stekli veštine i znanja o organizovanju društvenih aktivnosti za migrante, kao io izradi dugoročnih planova za obezbeđivanje inkluzije izbeglica i interno raseljenih lica.

Omladinska razmena „Ispod 10 zastava“ u potpunosti je finansirana od strane Erazmus+ programa Evropske unije i Nederlands Jeugdinstituut (Nji). Program je obezbedio da svi mogu ravnopravno da učestvuju i da u potpunosti imaju koristi od iskustva uklanjanjem finansijskih barijera.