Home > Aktuelno > IDC i glas civilnog društva na političkom forumu najvišeg nivoa u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku
Print Friendly, PDF & Email

Naš direktor Miodrag Nedeljkovic kao jedan od predstavnika civilnog sektora Srbije prisustvovao je političkom forumu najvišeg nivoa (#HLPF2019) u Njujorku koji predstavlja centralnu platformu Ujedinjenih nacija za praćenje i procenu učinka implementacije Agende 2030 i ciljeva održivog razoja.

Republiku Srbiju na ovom forumu predstavljala je Delegacija predvođena ministarkom zaduženom za populacionu politiku Slavicom Đukić Dejanović koja je predstavila prvi Dobrovoljni nacionalni izveštaj o sprovođenju Ciljeva održivog razvoja.

U ranijim intervjuima, ministarka je objasnila da su vlade dobile zadatak
da na izveštaju o Agendi 2030 i implementaciji Ciljeva održivog razvoja rade zajedno sa civilnim sektorom, akademskom zajednicom, stručnom javnošću, privredom, medijima i
jedinicama lokalne samouprave.

Proces pripreme su pratile primedbe organizacija civilnog društva koje su se odnosile na činjenicu da je izeštaj dosta kasno i sa kratkim rokom dat na komentarisanje, a zatim i na sam sadržaj. Ministarka je ovim povodom izjavila: “Za ovu vrstu aktivnosti, učešće i saradnja sa civilnim društvom je bezuslovna i bez nje ne može da se ide dalje“, i dodala da su organizacije civilnog društva dale vrlo korektne predloge, objektivno konstatovale šta su to faktori ubrzanja, a gde su „uska grla“.
Iako su u UN pitanja i intervencije civilnog društva striktno ograničene na 2 minuta, pitanja koja su pripremili predstavnici civilnog društva su obuhvatila ključne probleme Srbije, ali su se ta pitanja samo delimično čula. Naime, praksa UN daje prednost komentarima i pitanjima predstavnika vlada drugih zemalja. Nakon što je izveštaj predstavljen svoje komentare dali su predstavnici Severne Makedonije, Norveške, Švajcarske i Slovačke.  Za prvi komentar i pitanja predstavnici civilnog društva su dobili 2 minuta, obuhvatajući teme nasilja nad ženama (posebno nasilje u porodici i nasilje nad ženama aktivistima) i ugrožavanje životne sredine (ujključujući zagađenost vazduha, gubitak biodiverziteta, promenu namene zamljišta zbog investorskog urbanizma, itd), ali na pitanja nije odgovoreno.

Drugi komentar i pitanje moderator sesije je iz nepoznatog razloga skratio na samo 1 minut, tako da nije bilo vremena za diskusiju o temama kao što su masovna emigracija mladih, zapošljavanje mladih, komercializacije i privatizacije sistema obrazovanja, kao i povećanja prekarijata usled povećanja prisustva stranih kompanija podržanih nacionalnim subvencijama, kao ni na pitanja vezana za slobodu govora i medija u Srbiji.

Naš direktor Miodrag Nedeljkovic i g. Alisa Ghils koja predstavlja mrežu SOLIDAR tokom posete Njujorku imali su sastanak sa ambasadorom misije Srbije u Ujedinjenim nacijama gospodinom Milanom Milanovićem i gospođom Slavicom Đukic Dejanovic.

Izveštaj je dostupan na sledećem linku:

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23471Serbia_VNR_Report_2019_final.pdf?fbclid=IwAR3UGU1XLmDdv6Zyn3BAddbOppk1y0ptvigNwTm4VQRH1h3dgLYyytzcIL0