Home > Aktuelno > IDC registrovan kao pružalac besplatne pravne pomoći
Print Friendly, PDF & Email

IDC registrovan kao pružalac besplatne pravne pomoći

U skladu sa odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći Udruženje građana Inicijativa za razvoj i saradnju je zvanično registrovan pružalac besplatne pravne podrške i besplatne pravne pomoći ranjivim kategorijama stanovništva (izbeglicama, interno raseljenim licima, povratnicima i drugim kategorijama) u registru Ministarstva pravde Republike Srbije.

Dugogodišnje iskustvo Udruženja građana Inicijativa za razvoj u oblasti programa Jednaka prava za sve, koji je posvećen promociji, ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava osetljivih društvenih grupa, kao i osnovnih ciljeva ovog programa koji podrazumeva omogućavanje pristupa pravdi i smanjenju društvene isključenosti ranjivih kategorija stanovništva, kroz instrument besplatne pravne podrške, i unapređenje javnih politika i institucionalnih praksi radi jačanja načela vladavine prava u Republici Srbiji, a posredno i u regionu biće dodatno osnaženo.

Kontakt za IDC besplatnu pravnu pomoć – legal@idcserbia.org