Home > Aktuelno > Jačanje mehanizama za odgovor na povećan priliv izbeglica iz Ukrajine – aktivnosti na projektu
Print Friendly, PDF & Email

Jačanje mehanizama za odgovor na povećan priliv izbeglica iz Ukrajine – aktivnosti na projektu

Tokom juna IDC je nastavio sa aktivnostima distribucije dirktne humanitarne pomoći izbeglim licima iz Ukrajine, koja se nalaze na smeštaju u prihvatnim centrima ili u privatnom smeštaju. Paketi pomoći su sačinjeni u skladu sa potrebama korisnika i sastoje se od paketa hrane za četvoročlanu porodicu, obuće, kabanica, lekova i drugog.

Distribucija pomoći odvija se uz podršku Farma Mundi iz Španije, i u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije. Osim direktne pomoći, IDC tim je angažovan na pružanju informacija koje za cilj imaju da olakšaju izbegilm licima pristup pravima i uslugama tokom boravka u Srbiji.

Tokom juna, uz finansijsku podršku Saveta pokrajine Badajoz obezbedjena je donacija u vidu teretnog motornog vozila (kombi) i jednog laptop računara za Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije.

IDC tim je u aktivnostima distribucije humanitarne pomoći imao podršku volontera iz svog volonterskog tima, ali i iz lokalnih zajednica.