Home > Javni pozivi i konkursi > JAVNI POZIV – Novi Pazar za nove poslove: Samozapošljavanje
Print Friendly, PDF & Email

Na osnovu člana 4. i clana 40. Pravilnika o izboru korisnika Projekta ,,NOVI PAZAR ZA NOVE

POSLOVE“, Komisija za izbor korisnika Projekta, raspisuje:

JAVNI POZIV

ZA IZBOR NEZAPOSLENIH LICA IZ TEŽE ZAPOŠLJIVIH KATEGORIJA, SA POSEBNIM NAGLASKOM NA POVRATNIKE PO SPORAZUMU O READMISIJI, ROME I MLADE ISPOD 30 GODINA, ZA PROCES EDUKACIJE, MENTORSTVA  I OBEZBEĐIVANJA SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Podrška kroz proces edukacija, mentorstva i subvencije za samozapošljavanje, odobrava se nezaposlenim licima iz kategorija teže zapošljivih, sa posebnim naglaskom na povratnike po Sporazumu o readmisiji, Rome i mlade ispod 30 godina.

Subvencije za samozapošljavanje odobravaju se u formi donacije mašina, alata i opreme za rad i materijalima navedenim u biznis planu u iznosu do 2.400 eura po kursu dinara na dan konvertovanja tranše sredstava Donatora iz koje ce se subvencije isplatiti.

Komisija ce u okviru ovog poziva odobriti najmanje 15 subvencija za samozapošljavanje. Pravo na dodelu subvencija za samozapošljavanje, uz edukaciju i mentorstvo, imaju nezaposlena lica iz kategorija teže zapošljivih, koja imaju prebivalište na teritoriji Grada Novog Pazara, u skladu sa Listom  prioriteta nezaposlenih lica iz teže zapošljivuh grupa, za podršku kroz edukaciju, mentorstvo i dodelu subvencija za samozapošljavanje.

Listu prioriteta nezaposlenih lica iz teže zapošljivuh grupa, za podršku kroz edukaciju, mentorstvo i dodelu subvencija za samozapošljavanje donosi Komisija u skladu sa Prijavom nezaposlenog lica i proverom podnete dokumentacije pod uslovima, kriterijumima i merilima definisanim ovim Pravilnikom.

Komisija ce u procesu selekcije nezaposlenih lica iz teže zapošljivuh grupa, za podršku kroz edukaciju, mentorstvo i dodelu subvencija za samozapošljavanje, izvršiti u dva koraka:

  1. Izbor 30 nezaposlenih lica iz teže zapošljivih grupa za proces edukacija za upravljanje sopstvenim poslom i razvoj individualnog biznis plana.
  2. Izbor 15 nezaposlenih lica za dodelu subvencije za samozapošljavanje.

Prijavna dokumentacija se nalazi na sledećim linkovima:

JAVNI POZIV SAMOZAPOŠLJAVANJE PRIJAVA – Javni poziv –

SAMOZAPOŠLJAVANJE_com giz (1)

0. Pristanak na obradu podataka o ličnosti_NP GIZ III_com giz

1. Izjava o pripadnosti povratničkoj populaciji _NP GIZ III_com giz (2)

2. Izjava o pripadnosti Romskoj nacionalnoj manjini_NP GIZ III

3. Izjava o nezaposlenosti_NP GIZ III

Ovaj Javni poziv objavljen je u okviru projekta ,,NOVI PAZAR ZA NOVE POSLOVE”, koji se realizuje u okviru programa Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa- Inicijativa  za inkluziju 3, koji finansira Nemačka razvojna saradnja, a implementira GIZ.

Projekat realizuje Grad Novi Pazar u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Sandžaka SEDA, udruženjem Merhamet Sandžak i udruženjem IDC.