Home > Javni pozivi i konkursi > Javni poziv za članove pravnog tima – Re!ntegracija – podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji
Print Friendly, PDF & Email

Raspisuje se javni poziv za rad u pravnom timu koji realizuje program pravne podrške povratnicma u okviru projekta ,,Re!ntegracija – podrška održivoj  (re)integraciji povratnika u  Srbiji“.

 

Sva lica zainteresovana za rad u pravnom timu projekta, potrebno je da dostave sledeću dokumentaciju:

  1. PRIJAVU na Javni poziv za rad u inkluzivnom timu koji realizuje program psihosocijalne i  obrazovne podrške povratnicima u okviru projekta RE!NTEGRACIJA,
  2. Fotokopiranu ili skeniranu očitanu ličnu kartu,
  3. Fotokopirani ili skenirani dokazi o obrazovanju,
  4. Fotokopirani ili skenirani dokaz o zaposlenju ili nezaposlenosti (potvrda ili fotokopija radne knjižice)
  5. CV – Biografiju u zahtevanom formatu

Prijavu uz prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti putem mail-a na mail adresu igor.k@idcserbia.org ili zorica.z@idcserbia.org  ili lično u kancelariju Inicijative za razvoj i saradnju, Beograd, na adresi Bulevar Zorana Đinđića 46/7, 11070 Novi Beograd, svakim radnim danom od 9:00h do 15:00h.

Sa potencijalnim članovima inkluzivnog tima, koji su podneli Prijavu, biće obavljeni pojedničani intervjui.

Sa svim angažovanim licima biće potpisani ugovori o njihovom angažovanju, kojim će detaljno biti  utvrđeni sva prava i dužnosti.

Dokumenta za prijavu:

0. Javni poziv za članove pravnog tima_RE!NTEGRACIJA

1. Prijava na Javni poziv za rad u pravnom timu_RE!NTEGRACIJA

2. CV Format_RE!NTEGRACIJA

Projekat je finansiran od strane Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) – Saveznog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Republike Nemačke.

Nosilac projekta je ASB South East Europe, implementator IDC Serbia, a partneri na projektu su Grad Novi PazarOpština SjenicaOpština Tutin – Oficijalna stranica u partnerstvu sa Regionalna Razvojna Agencija Sandžaka – SEDA i Merhamet Sandzak.

Osnovni cilj projekta je stvaranje pristojnih životnih uslova za povratnike iz Nemačke putem intenzivne socio-ekonomske podrške održivoj reintegraciji i poboljšanju mehanizama inkluzije u tri grada u Srbiji – Novi Pazar, Sjenica i Tutin.