Home > Javni pozivi i konkursi > Javni poziv za dodelu jednog dodatnog seoskog domaćinstva u okviru projekta LSG 4 LAP – Trajna rešenja za interno raseljena lica i povratnike kroz partnerstvo
Print Friendly, PDF & Email

U četvrtak, 14. maja, 2020. otvoren je javni pozivi za dodelu jednog dodatnog seoskog domaćinstva sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom/male radove ili kupovinu osnovnog nameštaja/bele tehnike.

Poziv je otvoren u okviru projekta LSG 4 LAP – Trajna rešenja za interno raseljena lica i povratnike kroz partnerstvo koji realizuje IDC u saradnji sa Gradom Smederevom i opštinama Smederevska Palanka, Velika Plana i Kovin. Projekat finansira Evropska unija putem Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Pomoć je bespovratna pri čemu maksimalna vrednost po porodičnom domaćinstvu Кorisnika ne može preći:

  • 500,00 eura (devethiljadapetstotina eura) bez PDV-a (u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije po datumu isplate) za pomoć pri kupovini seoske kuće sa okućnicom i
  • 500,00 eura (hiljadupetstotina eura) bez PDV-a (u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije po datumu isplate) za dodatnu pomoć namenjenu za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom/ male radove ili kupovinu osnovnog nameštaja/bele tehnike.

Javni poziv je otvoren do 29. maja, 2020. godine.

 

Javni poziv objavljen je na web sajtovima i oglasnim tablama Grada Smedreva i opština Smederevska Palanka, Velika Plana i Kovin. Svi zainteresovani mogu dobiti dodatne informacije i pomoć pri konkurisanju u kancelariji poverenika za izbeglice i migracije u ove 4 jedinice lokalne samouprave. Kod poverenika se takođe može preuzeti i  prateća dokumentacija koju je potrebno predati uz prijavu na javni poziv.