Home > Javni pozivi i konkursi > Javni poziv za izbor članova inkluzivnog tima – Reintegracija II – Novi Pazar, Pirot, Dimitrovgrad
Print Friendly, PDF & Email

Javni poziv za izbor članova inkluzivnog tima u Pirotu – Reintegracija II

U okviru projekta “Reintegracija II – dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” raspisuje Javni poziv za izbor članova inkluzivnog tima koji realizuje program psihosocijalne i obrazovne podrške u okviru projekta, mera B – Socijalna podrška.

Cilj ove aktivnosti je da aktivno doprinese psiho-socijalnom jačanju, boljoj pripremljenosti za obrazovni sistem i za aktivno učešće u životu zajednice korisnika projekta, zahvaljujući realizaciji 300 inkluzivnih radionica. Glavni cilj svih radionica je podrška povratnicima i pripadnicima drugih ugroženih grupa, za bolju reintegraciju/inkluziju u lokalne zajednice u oblastima i temama:

  • Razvoj kapaciteta za integraciju: upoznavanje povratnika sa lokalnom zajednicom; informisanje lokalne zajednice o nasleđu/iskustvu iz inostranstva; prihvatanje novih životnih okolnosti i života u novoj sredini; trauma migracije i povratka itd.
  • Razvoj socijalnih veština: razvoj kreativnosti, komunikacijske veštine, debatni klubovi, interkulturalno učenje, kulturne aktivnosti, folklorne i muzičke aktivnosti, novinarske veštine, redovne posete korisnicima, individualno/grupno savetovanje itd.
  • Integracija u obrazovanju: maternji jezik, strani jezici, matematika, istorija, geografija, fizika, biologija, hemija itd.
  • Integracija kroz brigu o zdravlju: reproduktivno zdravlje, korona, zdravstvena prevencija, sport, pristup zdravstvenom sistemu.

Tekstovi javnih poziva sa pojašnjenim detaljima i uslovima konkursa kao i prijavni formulari se nalaze na reintegracija.net

Poziv je otvoren dok traje projekat i postoje potrebe za ovom vrstom aktivnosti.

 


Nosilac projekta je ASB Serbija (Arbeiter-Samariter-Bund), implementator Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC), a korisnički okruzi na projektu su Pirotski, Rasinski i Raški okrug. Projekat je finansiran sredstvima nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj BMZ.