Home > Javni pozivi i konkursi > NOVI PAZAR NOVI POSLOVI: JAVNI POZIV ZA NEZAPOSLENA LICA -DOKVALIFIKACIJE I PREKVALIFIKACIJE I/ILI ZAPOŠLJAVANJA KOD POZNATOG POSLODAVCA
Print Friendly, PDF & Email

 

Komisija za izbor korisnika Projekta ,,NOVI PAZAR ZA NOVE POSLOVE” raspisuje:

JAVNI POZIV ZA IZBOR NEZAPOSLENIH LICA IZ TEŽE ZAPOŠLJIVIH GRUPA, SA POSEBNIM NAGLASKOM NA POVRATNIKE, ROME I MLADE ISPOD 30 GODINA, ZA PROCES DOKVALIFIKACIJE I PREKVALIFIKACIJE I/ILI ZAPOŠLJAVANJA KOD POZNATOG POSLODAVCA

Podrška u okviru ove komponente projekta predviđa:

  1. Program dokvalifikacije i prekvalifikacije u cilju povećanja kopetencija i zapošljivosti i/ili
  2. Program zapošljavanje kod poznatog poslodavca

i odobrava se licima iz kategorije teže zapošljivih, sa posebnim naglaskom na povratnike po Sporazumu o readmisiji, Rome i mlade uzrasta do 30 godina, u cilju sticanja odgovarajućeg znanja, sposobnosti i veština zbog dostizanja odgovarajućih kopetencija i/ili zapošljavanje kod poznatog poslodavca.

PRIJAVA SA PRATEĆOM DOKUMENTACIJOM PODNOSI SE LIČNO, U PROSTORIJAMA REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE SANDŽAKA – SEDA, NA ADRESI U NOVOM PAZARU – 7. JULI BB, NAJKASNIJE DO 18.02.2022. DO 15:00 h.

Tekst javnog poziva i obrasci:

JAVNI POZIV ZA NEZAPOSLENA LICA

PRIJAVA – Javni poziv – NEZAPOSLENI

0. Pristanak na obradu podataka o ličnosti_NP GIZ III

1. Izjava o pripadnosti povratničkoj populaciji _NP GIZ III

2. Izjava o pripadnosti Romskoj nacionalnoj manjini_NP GIZ III

3. Izjava o nezaposlenosti_NP GIZ III

Ovaj Javni poziv objavljen je u okviru projekta ,,NOVI PAZAR ZA NOVE POSLOVE”, koji se realizuje u okviru programa Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa- Inicijativa  za inkluziju 3, koji finansira Nemačka razvojna saradnja, a implementira GIZ.

Projekat realizuje Grad Novi Pazar u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Sandžaka SEDA, udruženjem Merhamet Sandžak i udruženjem IDC.