Home > Javni pozivi i konkursi > Javni poziv za izbor poslodavaca dodelu subvencija za zapošljavanje – Čačak
Print Friendly, PDF & Email

Javni poziv za izbor poslodavaca dodelu subvencija za zapošljavanje – Čačak

Javni poziv za izbor poslodavaca u okviru projekta „ Ne ostavljajući nikoga iza sebe – adekvatno stanovanje i aktivno uključivanje osetljivih grupa u Čačku“ u okviru komponente – Ekonomsko osnaživanje, mera: ZAPOŠLJAVANJE KOD POSLODAVCA I OBUKA NA RADNOM MESTU.

Podrška predviđena Projektom omogućava zapošljavanje korisnika Projekta, kroz dodelu subvencija poslodavcima za zapošljavanje na novootvorenim radnim mestima, odobrava se poslodavcima čije sedište firme je registrovano na teritoriji Grada Čačka, u skladu sa Listom poslodavaca za dodelu subvencije za zapošljavanje lica korisnika Projekta.

Subvencija poslodavcima se obezbeđuje kroz isplatu tri bruto zarade u visini od 2.220,00 dolara po zaposlenom na novootovrenom radnom mestu, po kursu na dan konvertovanja poslednje tranše sredstava Donatora iz koje će se subvencije isplatiti.

PRIJAVA NA JAVNI POZIV SA PRATEĆOM DOKUMENTACIJOM PODNOSI SE NA PISARNICI GRADA ČAČKA, NA ADRESI ŽUPANA STRACIMIRA 2, 32000 ČAČAK, NAJKASNIJE DO 20.04.2023. DO 15:00 časova SA NAZNAKOM: „ZA JAVNI POZIV ZA POSLODAVCE – PROJEKAT NE OSTAVLjAJUĆI NIKOGA IZA SEBE“

ЈАВНИ ПОЗИВ – ПОСЛОДАВЦИ

Prijava na javni poziv_POSLODAVC

Projekat finansira Evropska unija.  Nosilac projekta je Grad Čačak, a projekat  sprovodi u partnerstvu sa Gradskom stambenom agencijom Čačak, Centrom za socijalni rad Grada Čačka, Centrom za pružanje usluga socijalne zaštite „Zračak“ Čačak i Udruženjem građana Inicijativa za razvoj i saradnju.

Kontakt za sva pitanja: Mladen Stanković , broj telefona: 063/71-35-005. E-mail: mladen.s@idcserbia.org