Home > Javni pozivi i konkursi > KONАČNA LISTA ZA DODELU SUBVENCIJA u okviru projekta „Podrška zapošljavanju povratnika, Roma i drugih teže zapošljivih grupa”
Print Friendly, PDF & Email

Na osnovu člana 23. tačka 5. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „Podrška zapošljavanju povratnika, Roma i drugih teže zapošljivih grupa”, uzimajući u obzir uslove, kriterijume kao i merila definisana Pravilnikom, Komisija za izbor korisnika projekta „Podrška zapošljavanju povratnika, Roma i drugih teže zapošljivih grupa”, na sednici održanoj 16.10.2020. godine, u prostorijama UG Inicijativa za razvoj i saradnju u Beogradu, usvaja sledeću:

KONАČNU LISTU ZA DODELU SUBVENCIJA

za samozapošljavanje kroz nabavku i donaciju mašina, opreme i repromaterijala za otpočinjanje sopstvenog posla ili povećanja obima sopstvenog posla / poljoprivredne proizvodnje u skladu sa individualnim biznis planom i mentorsku podršku u biznisu i poslovno savetovanje za implementaciju individualnih biznis planova

  1. Utvrduje se da su uslove za izbor korisnika projekta iz člana 3. i 7, a u skladu sa merilima iz

Članova 12. i 13. Pravilnika. ispunila slededa Iica:

No Broj prijave Ime i prezime Opština Godište Pol Bodova
1 97 Ali Armend Aleksinac 1987 M 65
2 113 Maja Bošković Babušnica 1990 Ž 64
3 112 Dijana Dinčić Babušnica 1989 Ž 63
4 141 Maja Demiri Niš 1986 Ž 60
5 142 Alen Vasić Niš 1997 M 60
6 60 Tatjana Dimitrijević Aleksinac 1967 Ž 59
7 109 Jovan Đorđević Babušnica 1995 M 59
8 1 Tahir Duraku Preševo 1970 M 58
9 89 Jasmina Kostić Čajetina 1975 Ž 58
10 22 Bedža Jumerović Leskovac 2002 M 57
11 29 Mersiha Ramadani Bujanovac 1985 Ž 57
12 61 Boris Osmanović Aleksinac 1987 M 57
13 88 Ana Ponjavić Čajetina 1983 Ž 57
14 25 Trajče Kamberović Leskovac 1995 M 56
15 66 Saša Utić Babušnica 1982 M 56
16 81 Gorica Brković Đenić Užice 1977 Ž 56
17 86 Slavica Mijailović Čajetina 1973 Ž 56
18 87 Nataša Ristović Čajetina 1986 Ž 56
19 135 Mladen Maksutović Vranje 1963 M 56
20 32 Ajredin Idić Bujanovac 1971 M 55
21 45 Sait Asani Bujanovac 1979 M 55
22 75 Vitorka Pavlović Priboj 1960 Ž 55
23 78 Voisava Karadžić Priboj 1967 Ž 55
24 102 Zira Demirović Zemun 1985 Ž 55
25 108 Akif Beriša Novi Beograd 1965 M 55
26 129 Avdija Mamutović Bujanovac 1985 M 55
27 30 Tefik Azizi Bujanovac 1974 M 54
28 47 Semina Šerifi Bujanovac 1986 Ž 54
29 48 Fahrije Aćifi Bujanovac 1978 Ž 54
30 49 Snežana Savić Bujanovac 1957 Ž 54
31 54 Fatima Murina Bujanovac 1993 Ž 54
32 57 Ferdi Emini Bujanovac 1993 M 54
33 59 Nusret Selimi Bujanovac 1982 M 54
34 73 Ferdi Krasnići Novi Beograd 1987 M 54
35 74 Šefki Aslani Novi Beograd 1977 M 54
36 77 Dragana Žarković Priboj 1969 Ž 54
37 79 Milojka Avramović Priboj 1986 Ž 54
38 91 Gordana Nićiforović Čajetina 1955 Ž 54
39 92 Vesna Rajović Čajetina 1967 Ž 54
40 93 Gordana Cicvarić Čajetina 1982 Ž 54
41 94 Anka Mitrović Čajetina 1971 Ž 54
42 96 Dejan Savić Zvezdara 1978 M 54
43 104 Mimoza Kodroli Novi Beograd 1985 Ž 54
44 138 Suada Ahmetagić Priboj 1975 Ž 54
45 23 Stefana Amzić Leskovac 1994 Ž 53
46 53 Zuhrane Rahmoni Bujanovac 1979 Ž 53
47 58 Orhan Kurteši Bujanovac 1983 M 53
48 71 Osman Bajrami Novi Beograd 1986 M 53
49 3 Urhan Ramadani Preševo 1998 M 52
50 6 Maliče Duraković Preševo 1993 Ž 52
51 35 Elmi Šašivari Bujanovac 1974 M 52
52 56 Emran Neđibi Bujanovac 1994 M 52
53 69 Kimete Mehmeti Novi Beograd 1985 Ž 52
54 76 Slavica Đoković Priboj 1977 Ž 52
55 80 Jovana Đurić Užice 1994 Ž 52
56 84 Olivera Radomirović Užice 1967 Ž 52
57 85 Milena Filipović Užice 1967 Ž 52
58 134 Saša Rajković Vranje 1967 M 52
59 144 Edina Kadribašić Priboj 1973 Ž 52
60 16 Alesio Zdravković Vranje 1988 M 51
61 18 Tomislav Veljković Vranje 1996 M 51
62 26 Milan Demiri Zvezdara 2002 M 51
63 28 Arif Arifi Bujanovac 1984 M 51
64 83 Gordana Čović Užice 1958 Ž 51
65 105 Remzi Behljulji Novi Beograd 1975 M 51
66 131 Srboljub Maksutović Vranje 1964 M 51
67 145 Danilo Mutišić Pirot 1981 M 51
68 82 Suzana Sunajko Užice 1969 Ž 50
69 90 Dragica Kovačević Čajetina 1960 Ž 50
70 103 Miloš Paunović Čukarica 1974 M 50
71 137 Sajko Silistarević Vranje 1956 M 50
72 143 Miroslav Potić Niš 1989 M 50
73 17 Dejan Bajramović Vranje 1973 M 50

 

U Beogradu, 16.10.2020.

Predsednik Komisije:

Igor Kojčić