Home > Javni pozivi i konkursi > Konačna lista za dodelu subvencija za samozapošljavanje – „RE!NTEGRACIJA – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji“
Print Friendly, PDF & Email

Na osnovu člana 23. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji“, uzimajući u obzir uslove, kriterijume, kao i merila definisana Pravilnikom, Komisija za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji“, na sednici održanoj 12.02.2021. godine, u prostorijama Gradske uprave grada Novog Pazara, donosi sledeću:

 

KONAČNU LISTU

za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” za Meru 2 – Ekonomska podrška

PRVI JAVNI POZIV

Redni broj  

 

Ime i prezime

 

Mesto

prebivališta

 

 

Biznis ideja

 

 

Status

1 Selma Bajramović Novi Pazar Frizersko-kozmetičarski salon ODOBREN GRANT
2 Samir Tatarević Novi Pazar Proizvodnja i uzgoj cveća ODOBREN GRANT
3 Nihad Smajović Tutin Mašinbravar ODOBREN GRANT
4 Dženana Šaljić Tutin Joga pilates studio ODOBREN GRANT
5 Mersija Čuljević Tutin Proizvodnja pidžama, posteljina i sl. ODOBREN GRANT
6 Elza Mašović Sjenica Video servis ODOBREN GRANT
7 Eldin Čolović Sjenica Nabavka linije za proizvodnju pčelinjih pogača i invert sirupa ODOBREN GRANT
8 Sadija Karišik Sjenica Šnajder ODOBREN GRANT
9 Taida Hamidović Rastić Sjenica Rad sa decom koja žele da usavrše svoja znanja, pomoć deci u učenju… ODOBREN GRANT
10 Ahmet Ramošević Novi Pazar Usluga čišćenja i dezinfekcije ODOBREN GRANT
11 Nermin Kosuta Novi Pazar Kreativna agencija ODOBREN GRANT
12 Muzafer Cepeljac Novi Pazar Teretana ODOBREN GRANT
13 Kenan Butovac Tutin Arhitektonski studio ODOBREN GRANT
14 Fahrudin Pepić Tutin Perionica tepiha ODOBREN GRANT

 

15 Salmir Hot Tutin Usluge cepanja drva ODOBREN GRANT
16 Bahrudin Ramičević Tutin Servis automobila ODOBREN GRANT
17 Admir Bulić Tutin Kamenorezačka radnja ODOBREN GRANT
18 Šaćir Cucak Sjenica Unapređenje poljoprivrednih radova ODOBREN GRANT
19 Delija Rastić Sjenica Unapređenje poljoprivrednih radova ODOBREN GRANT
20 Ismet Rastić Sjenica Unapređenje poljoprivrednih radova ODOBREN GRANT
21 Rifat Martinović Sjenica Izrada termoizolacionih fasada ODOBREN GRANT
22 Irma Kurtasinović Novi Pazar Frizersko-kozmetički salon ODOBREN GRANT
23 Ertan Sulejmanović Novi Pazar Usluga cepanja drva ODOBREN GRANT
24 Nusret Hukić Novi Pazar Piljenje i cepkanje drva ODOBREN GRANT
25 Senad Smailagić Tutin Molersko-fasaderski radovi ODOBREN GRANT
26 Esad Trtovac Tutin Automehaničarska radnja ODOBREN GRANT
27 Senad Hurić Sjenica Perionica za pranje tepiha ODOBREN GRANT
28 Semir Osmanlić Sjenica Uslužno sečenje i cepanje drva ODOBREN GRANT
29 Mirnesa Balić Novi Pazar Proizvodnja domaćih prehrambenih proizvoda ODOBREN GRANT
30 Adnan Ličina Novi Pazar Uzgoj cveća ODOBREN GRANT
31 Vahid Badić Novi Pazar Stolarska radionica ODOBREN GRANT
32 Asmir Badić Novi Pazar Stolarska radionica ODOBREN GRANT
33 Sanida Agović Tutin Otvaranje knjigovodstvene agencije ODOBREN GRANT
34 Muzafer Džanković Novi Pazar Šivenje ODOBREN GRANT
35 Muhamed Dibrani Sjenica Primena motokultivatora u poljoprivredi ODOBREN GRANT
36 Selma Ganić Novi Pazar Traktor za sve vrste poljoprivrednih aktivnosti ODOBREN GRANT
37 Eldar Hadžibulić Novi Pazar Internet klub ODOBREN GRANT
38 Senad Bukvić Sjenica Knjigovodstvena agencija ODOBREN

GRANT

39 Aldin Rastić Sjenica Škola stranih jezika ODOBREN GRANT

 

40 Idriz Medović Novi Pazar Piljenje i cepkanje drva ODOBREN GRANT
41 Jusuf Salković Novi Pazar Obrada drveta ODOBREN GRANT
42 Džemo Osmanović Novi Pazar Piljenje i cepkanje drva ODOBREN GRANT
43 Amir Alić Novi Pazar Savremeni online shop sa elektronskim plaćanjem ODOBREN GRANT
44 Rijad Ćatović Tutin Usluga cepanja drva ODOBREN GRANT
45 Mehmed Pepić Sjenica Prerada gljiva ODOBREN GRANT
46 Semir Bondžuković Novi Pazar Masaža i hidžama centar GRANT NIJE ODOBREN
47 Aida Camović Novi Pazar Radionica za vez i krojenje GRANT NIJE ODOBREN
48 Stefan Krsmanović Novi Pazar Advokatska kancelarija GRANT NIJE ODOBREN
49 Omer Šemsović Sjenica Električar GRANT NIJE

ODOBREN

50 Admir Zilkić Tutin PVC stolarija GRANT NIJE ODOBREN
51 Mehdija Hot Tutin Proizvodnja i ugradnja pločastog nameštaja GRANT NIJE ODOBREN
52 Misala Čuljević Tutin Frizerski salon GRANT NIJE ODOBREN
53 Fadil Hadžibulić Tutin Automehaničarska radnja GRANT NIJE ODOBREN
54 Elvedin Hajrović Tutin Vršenje iskopnih radova sa građevinskim mašinama GRANT NIJE ODOBREN
55 Nermina Demić Tutin Otvaranje bio picerije GRANT NIJE ODOBREN
56 Amina Caković Tutin Frizersko-kozmetički salon GRANT NIJE ODOBREN
57 Džejlan Mehović Tutin Ugostiteljstvo – restoran GRANT NIJE ODOBREN
58 Osman Hot Tutin Perionica tepiha GRANT NIJE ODOBREN
59 Amer Šaljić Tutin Kodiranje i programiranje elektronike na automobilima GRANT NIJE ODOBREN
60 Amina Adilović Tutin Otvaranje radnje za pravljenje kolača GRANT NIJE ODOBREN
61 Nusret Radetinac Novi Pazar Proizvodnja PVC stolarije GRANT NIJE ODOBREN
62 Sajma Đolović Novi Pazar Agencija za negu starih i bolesnih lica GRANT NIJE ODOBREN
63 Ferid Ibrahimović Novi Pazar Građevinska bravarija GRANT NIJE ODOBREN

 

64 Hamza Eminović Novi Pazar Zubotehnička laboratorija GRANT NIJE ODOBREN
65 Rejsan Gledović Novi Pazar Krojačka radnja GRANT NIJE ODOBREN
66 Amela Sulejmanović Novi Pazar Kozmetički salon GRANT NIJE

ODOBREN

67 Aldin Ličina Tutin Zanatska radnja GRANT NIJE ODOBREN
68 Adnan Lukač Tutin PVC stolarija GRANT NIJE ODOBREN
69 Selvir Mašović Sjenica Pčelarska zadruga „KOŠNICA“ GRANT NIJE ODOBREN
70 Delvis Rastić Sjenica Pčelarstvo GRANT NIJE ODOBREN
71 Damir Rastić Sjenica Pčelarstvo GRANT NIJE ODOBREN
72 Armin Ciljević Sjenica Pčelarstvo GRANT NIJE ODOBREN
73 Mirela Papić Sjenica Unapređenje poljoprivrednih radova GRANT NIJE ODOBREN
74 Eldin Metović Sjenica Unapređenje poljoprivrednih radova GRANT NIJE ODOBREN
75 Eniz Hamidović Sjenica Proizvodnja belog rublja GRANT NIJE ODOBREN
76 Vedat Rastić Sjenica Proizvodnja ekološkog peleta GRANT NIJE ODOBREN
77 Adela Trtovac Tutin Frizersko-kozmetički salon GRANT NIJE ODOBREN
78 Džejlan Hanović Novi Pazar Završni radovi u građevini GRANT NIJE ODOBREN
79 Zijad Ujkanović Novi Pazar Ambulanta za fizikalnu medicinu GRANT NIJE ODOBREN
80 Selver Suntić Novi Pazar Pranje automobila GRANT NIJE ODOBREN
81 Amar Hasanović Novi Pazar Autoprevoznik GRANT NIJE ODOBREN
82 Elvir Papić Sjenica Unapređenje poljoprivrednih radova GRANT NIJE ODOBREN
83 Samir Višnjić Sjenica Proširivanje već postojećeg posla GRANT NIJE ODOBREN
84 Ešef Glogić Sjenica Unapređenje poljoprivrednih radova GRANT NIJE ODOBREN
85 Fahrudin Džigal Sjenica Kupovina dodatne opreme za šumarstvo GRANT NIJE ODOBREN
86 Amel Džigal Sjenica Kupovina dodatne opreme za šumarstvo GRANT NIJE ODOBREN
87 Mirsad Dacić Sjenica Unapređenje već postojeće delatnosti GRANT NIJE ODOBREN

 

88 Zenaida Bogućanin Novi Pazar Proizvodnja od meda i proizvodi od meda GRANT NIJE ODOBREN
89 Tadžida Elmabegović Novi Pazar Proizvodnja brze hrane GRANT NIJE ODOBREN
90 Fikret Celi Novi Pazar Trgovina GRANT NIJE ODOBREN
91 Kadira Rastić Sjenica Prodaja tkanina na metar GRANT NIJE ODOBREN
92 Jasmin Rašljanin Novi Pazar Proizvodnja lake konfekcije GRANT NIJE ODOBREN
93 Selvedin Čuljević Tutin Otvaranje stolarske radionice GRANT NIJE ODOBREN
94 Jasmin Šaljić Sjenica Proizvodnja meda i pčelinjih proizvoda GRANT NIJE ODOBREN
95 Haris Rašljanin Novi Pazar Zubotehničar GRANT NIJE ODOBREN
96 Amel Hukić Novi Pazar Pranje auta GRANT NIJE ODOBREN
97 Kerim Nuković Novi Pazar Fotokopirnica GRANT NIJE ODOBREN
98 Haris Hukić Novi Pazar Usluge krojačima GRANT NIJE ODOBREN
99 Nazim Lekpek Novi Pazar Kanala za pranje auta GRANT NIJE ODOBREN
100 Edin Tmušić Sjenica Uslućni biro GRANT NIJE ODOBREN
101 Halil Salihagić Sjenica Šlep služba GRANT NIJE ODOBREN
102 Emir Jukić Sjenica Ugostiteljstvo GRANT NIJE ODOBREN

Korisnici od rednog broja 49 do rednog broja 102 nisu uspešno završili obuke za otpočinjanje sopstvenog posla (najmanje 80% održanih treninga), odnosno nisu dostavili biznis plan u predviđenom roku. Korisnici od rednog broja 46 do rednog broja 49 uspešno su završili obuke za otpočinjanje sopstvenog posla i predali biznis plan u skladu sa predviđenim rokom, međutim, prema kriterijumima za ocenu biznis planova, njihove biznis ideje nisu bile zadovoljavajuće.

Na Konačnu listu korisnika za dodelu subvencija za samozapošljavanje kroz nabavku mašina, opreme i repromaterijala za otpočinjanje sopstvenog posla u skladu sa individualnim biznis planom i mentorsku podršku u biznisu, poslovno savetovanje i monitoring, podnosilac prijave može da uloži žalbu Upravnom odboru Projekta, u pisanoj formi, u roku od 8 dana od dana objavljivanja Konačne liste na oglasnim tablama grada Novog Pazara, opštine Tutin i opštine Sjenica, zvaničnim sajtovima grada Novog Pazara, opštine Tutin, opštine Sjenica, kao i na sajtovima SEDA-e, Merhameta i IDC-a.

Žalba mora da sadrži: ime, prezime i adresu podnosioca žalbe, razloge zbog kojih se žalba izjavljuje i potpis podnosioca žalbe.

Žalba se podnosi predajom pismenog podneska Upravnom odboru Projekta preko kancelarije IDC-a u Beogradu, Ul. Milana Rakića 65a, 11 000 Beograd, lično ili poštom.

O osnovanosti žalbe Upravni odbor Projekta odlučuje u skladu sa odredbama Pravilnika i na osnovu podataka navedenih u žalbi, konkursne dokumentacije, činjeničnog stanja utvrđenog prilikom terenskog obilaska podnosioca zahteva, ukoliko je neophodno, kao i izveštaja Komisije o postupku izbora korisnika. O žalbi se donosi odluka koja se poštanskim putem dostavlja podnosiocu u roku od 3 dana od dana donošenja.

U Novom Pazaru, 12.02.2021.

Predsednik Komisije

Igor Kojčić