Home > Javni pozivi i konkursi > Konačna rang lista za izbor korisnika – „Socijalna inkluzija i ekonomsko osnaživanje romske populacije u 11 opština u Srbiji”
Print Friendly, PDF & Email

Konačna rang lista za izbor korisnika – „Socijalna inkluzija i ekonomsko osnaživanje romske populacije u 11 opština u Srbiji”

 

Na osnovu člana 10. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta, Komisija za izbor korisnika projekta „Socijalna inkuluzija i ekonomsko osnaživanje romske populacije u 11 opština u Srbiji”, osnovana odlukom direktora ASB-a, od 21.04.2021. godine, na sednici Komisije, održanoj 27.09.2021. godine u Beogradu, usvojila je i donela odluku o objavljivanju: KONAČNE LISTE korisnika projekta „Socijalna inkuluzija i ekonomsko osnaživanje romske populacije u 11 opština u Srbiji” za Meru 1 – Ekonomska podrška Utvrđuje se Konačna lista korisnika projekta „Socijalna inkuluzija i ekonomsko osnaživanje romske populacije u 11 opština u Srbiji” za Meru 1 – Ekonomska podrška, za osnovne biznis obuke:

1 AnaMarija Nadj Selvenji Beočin 100
2 Vanja Drmaku Beočin 100
3 Naza Šainović Vranje 90
4 Ašim Karamanović Bujanovac 90
5 Rešat Bajrami Bujanovac 80
6 Manuel Zenuni Bujanovac 80
7 Bajram Selimović Bujanovac 80
8 Kristijan Rašitović Bujanovac 80
9 Senad Ismaili Bujanovac 80
10 Srdzan Ajeti Bujanovac 80
11 Sead Idić Bujanovac 80
12 Senada Aguši Bujanovac 80
13 Rahman Osmani Bujanovac 80
14 Senat Šerifović Bujanovac 80
15 Aldijana Elezović Bujanovac 80

 

16 Selinda Demirović Bujanovac 80
17 Šašivari Bajram Bujanovac 80
18 Ređep Šerifi Bujanovac 80
19 Samir Beriša Bujanovac 80
20 Alen Azizi Bujanovac 80
21 Sanita Karamanović Bujanovac 80
22 Jasmina Silistarević Vranje 80
23 Ana Šainoivć Vranje 80
24 Valson Mamutović Vranje 80
25 Miratka Osmanović Vranje 80
26 Brigita Kekenj Subotica 80
27 Saša Šaćirović Surdulica 80
28 Leonardo Demirović Surdulica 80
29 Aleksandar Zejnulović Surdulica 80
30 Nadica Fejzić Surdulica 80
31 Mestan Rutić Surdulica 80
32 Jusuf Bajramović Surdulica 80
33 Vaska Jakupović Surdulica 80
34 Danijel Demič Surdulica 80
35 Aleksandra Barjamović Surdulica 80
36 Danijel Memišević Surdulica 80
37 Šaip Raimović Surdulica 80
38 Nataliaj Raimović Surdulica 80
39 Sabina Ališanović Surdulica 80
40 Natalija Destanović Surdulica 80
41 Staniša Asanović Surdulica 80
42 Dzesika Destanović Surdulica 80
43 Edvin Zejnulović Surdulica 80

 

44 Zehra Dilaj Beočin 80
45 Jelena Kamešničanin Beočin 80
46 Hasima Ramić Beočin 80
47 Šakira Morina Beočin 80
48 Dulferija Diljaj Beočin 80
49 Karamani Saćip Beočin 80
50 Hajrija Rama Aleksandrovac 80
51 Emina Stojković Beočin 80
52 Dejković Marko Surdulica 80
53 Senidor Zenuni Bujanovac 70
54 Skender Demiri Bujanovac 70
55 Edmond Iseni Bujanovac 70
56 Erika Šišković Vranje 70
57 Danijel Demirović Vranjska Banja 70
58 Enis Ajeti Bujanovac 70
59 Kristina Ajzanović Leskovac 70
60 Mamudija Ajvazović Leskovac 70
61 Igor Alisanović Leskovac 70
62 Mehmet Demić Leskovac 70
63 Dragana Alilović Leskovac 70
64 Dene Ališanović Leskovac 70
65 Danijel Demić Leskovac 70
66 Lidija Kurtić Leskovac 70
67 Bekrija Malićević Selimović Leskovac 70
68 Miroslav Malićević Selimović Leskovac 70
69 Safet Ramić Beočin 70
70 Ismalj Gudinci Beočin 70
71 Salija Morina Beočin 70
72 Emran Morina Beočin 70
73 Ramadan Šakiri Beočin 70

 

74 Karamani Alija Beočin 70
75 Emir Dermaku Beočin 70
76 Edvin Dermaku Beočin 70
77 Elvin Dermaku Beočin 70
78 Leon Beriša Beočin 70
79 Janković Zoran Aleksandrovac 70
80 Ašim Rama Aleksandrovac 70
81 Erdzan Rama Aleksandrovac 70
82 Sabina Drmaku Beočin 70
83 Letisija Asan Subotica 70
84 Anastasija Asan Subotica 70
85 Ignacio Beriša Subotica 70
86 Elma Dermaku Bujanovac 70
87 Fida Muharemović Bujanovac 70
88 Valentina Idić Bujanovac 70
89 Sunita Demiri Bujanovac 70
90 Mileva Ramčić Bujanovac 70
91 Andrijana Veljković Bujanovac 70
92 Klaudija Salimović Vranje 70
93 Milica Nedeljković Vranje 70
94 Milica Ilić Vranje 70
95 Suzana Jergić Šid 70
96 Sanela Stanković Šid 70
97 Jeta Demirović Leskovac 70
98 Soja Jašarević Leskovac 70
99 Aiša Mustafić Surdulica 70
100 Aleksandra Stojanović Vranje 70
101 Remzija Asani Bujanovac 70
102 Slobodan Bajramović Vranje 70
103 Mihael Ilić Vranje 70
104 Ivana Ristić Bujanovac 70

 

105 Stefan Kurtić Leskovac 60
106 Zoran Salijević Leskovac 60
107 Nijaz Salihi Bujanovac 60
108 Dzemailj Duljaj Bujanovac 60
109 Tair Salihi Bujanovac 60
110 Selver Aćifi Bujanovac 60
111 Stefan Stojanović Leskovac 60
112 Ivan Durmišević Leskovac 60
113 Isidor Ajdinović Surdulica 60
114 Tereza Jašarević Bujanovac 60
115 Enisa Demirović Bujanovac 60
116 Adrijano Djemailji Subotica 60
117 Muhamed Beriša Subotica 60
118 Enis Abaz Subotica 60
119 Ersan Beriša Subotica 60
120 Suhran Saiti Subotica 60
121 Branislav Šemić Vranjska Banja 60
122 Zoran Asanović Vranjska Banja 60
123 Mirsad Asanović Vranjska Banja 60
124 Santijan Asanović Vranjska Banja 60
125 Vanesa Bajramović Vranje 60
126 Ekrem Mamutović Vranje 60
127 Elvira Selimović Vranje 60
128 Mateja Arsić Vranje 60
129 Srđan Jovanović Vranje 60
130 Brankica Jovanović Vranje 60
131 Ismailović Ajvanko Bujanovac 60
132 Martin Iseni Bujanovac 60
133 Kasida Arifi Bujanovac 60

 

134 Selistar Demirović Vranje 60
135 Estira Šabanović Leskovac 60
136 Simona Šabanović Leskovac 60
137 Tamara Dumitrović Šid 60
138 Emilija Dumitrović Šid 60
139 Adil Zymberi Bujanovac 60

Na Konačnu listu korisnika za Meru 1 – Ekonomska podrška, za osnovne biznis obuke, podnosilac prijave može da uloži prigovor Komisiji, u pisanoj formi, u roku od 8 dana od dana isticanja konačne liste na oglasnim tablama opština Beočin, Šid, Subotica, Žabari, Bosilegrad, Bujanovac, Dimitrovgrad, Leskovac, Surdulica, Vladičin Han i Vranje, kao i na sajtovima FRS-a, IDC-a i ASB-a.

Prigovor mora da sadrži: ime, prezime i adresu podnosioca prigovora, razloge zbog kojih se prigovor izjavljuje i potpis podnosioca prigovora. Prigovor se podnosi predajom pismenog podneska Komisiji, preko kancelarije IDC-a u Beogradu, Ul. Milana Rakića 65a, 11 000 Beograd ili preko kancelarije FRS-a, Ul. Vojvode Dobrnjca 30/8, 11000 Beograd, lično ili poštom. O osnovanosti prigovora Komisija odlučuje u skladu sa odredbama ovog Pravilnika i na osnovu podataka navedenih u prigovoru. Nakon razmatranja eventualnih prigovora od strane podnosilaca prijava, Komisija donosi Odluku o dodeli podrške kroz obezbeđivanje treninga
Predsednik komisije
Gordan Velev