Home > Aktuelno > IDC Volonteri, Marija Božić: Srpski jezik za migrante
Print Friendly, PDF & Email

IDC Volonteri – Prošlo je više od 2 godine od kad su formirani volonterski timovi IDC-a. U početku IDC volonterski timovi su bili angažovani u graničnim zonama i pružali humanitarnu pomoć izbjeglicama i migrantima u pokretu. Dugotrajno zadržavanje migranata u Srbiji stvorilo je potrebu za aktivnostima orijentisanim ka inkluziji. Od marta 2016. godine naša volonterka Marija, koja je član volontera tima IDC od 2015. godine, počela je sa radionicama za migrante u dnevnom centru Mikslaiste. U nastavku je Marijin tekst o svom iskustvu u pružanju podrške učenju jezika izbeglicama, migrantima i azilantima u Srbiji.

Sa pitanjem produženog boravka u Srbiji, kod izbeglica se javila želja za učenjem srpskog jezika.  Najpre sam u Miksalištu držala časove mladićima koji nisu obuhvaćeni programom upisa u osnovne i srednje škole Komesarijata za izbeglice (oni koji već imaju završenu srednju školu ili fakultet). Bilo je onih su želeli da nauče neke osnovne stvari iz srpskog jezika, kako bi se lakše snašli u svakodnevnoj komunikaciji, a bilo je i onih koji su srpski jezik shvatili kao ozbiljan zadatak. O marta do jula 2016. godine držala sam neformalnu nastavu srpskog jezika za izbelice i tražioce azila u Miksalištu.


Neplanirano, kako obično i biva,  volontiranje me je odvelo u potpuno nove vode – predavanje srpskog jezika kao stranog. U mehanizmu rada sa izbeglicama i tražiocima azila i ja sam našla svoje mesto. To više nije jednokratna pomoć, već nešto u šta tokom vremena zajedno ulažemo trud zajedno sa korisnicima. Volontiranje je za mene postala aktivnost kroz koju mogu da sagledam napredak korisnika, ali i sopstveni napredak.

U novembru 2017, nastavila sam nastavu srpskog počela sam da držim u Centru za azil u Krnjači u saradnji sa IDCom i Fondaciom Divac. Nastavu držim i dalje, i to mahom za one kojima je formalno obrazovanje u Srbiji nedostupno. Kroz učenje jezika izbeglice uče kako da se snalaze u prodavnici, kako da kažu da li im treba medicinska pomoć, kako se osećaju, mogu da razgovaraju sa prodavcima na pijaci ili putnicima u autobusu. Kroz jezik se razbijaju barijere i razlike između nas. Takođe, kroz radionice jezika migranti uče i o srpskoj kulturi, geografiji, istoriji.


Ako bi trebalo da svedem svoje skoro trogodišnje iskustvo u volonterskom timu IDC-a mogla bih najpre reći da mi je ono omogućilo da svoje slobodno vreme iskoristim na produktivan način. Mnoge stvari koje nisam naučila na fakultetu – komunikacijske veštine, brzo reagovanje i snalaženje u trenutku, pa kasnije i kako organizovati čas, popraviti koncentaciju učenika, gradivo učiniti zanimljivim, itd. – naučila sam volontirajući. Takođe, IDC mi je pruža mogućnost da vidim i naučim mnogo toga o radu u nevladinoj organizaciji, u timu, gde svaki pojedinac čini važni deo celine i tako se i oseća.

Marija Božić, IDC volonteri