Home > Aktuelno > Mentorstvo za licenciranje i povećanje standarda kvaliteta – IRIS mreža
Print Friendly, PDF & Email

Mentorstvo za licenciranje i povećanje standarda kvaliteta – IRIS mreža

Mreža IRIS pokreće program podrške za mentorstvo organizacijama članicama IRIS nacionalnih mreža iz 6 zemalja : Albanije, Kosova*, Crne Gore, Republike Severne Makedonije, Srbije i Bosne i Hercegovine.

Opšti cilj je da se postigne jači kapacitet OCD da utiču na proces donošenja odluka u zaštiti ljudskih prava i antidiskriminacijskim politikama marginalizovanih grupa u regionu ZB

Posebni ciljevi su:
a) povećati kvalitet socijalnih usluga koje se pružaju ugroženim grupama kroz licenciranje usluga
b) povećanje organizacionih kapaciteta i doprinos institucionalnoj održivosti
c) da primeni pristup zasnovan na ljudskim pravima i uključivanje rodnih pitanja u programiranje

Glavni rezultat ovog poziva je : najmanje 30 OCD je pokrenulo proces licenciranja ili je izradilo strateški/akcioni plan za specifične socijalne usluge u skladu sa potrebama OCD i potrebnu dokumentaciju za proces licenciranja u skladu sa standardima za razvoj usluga; najmanje 30 OCD primenjuju pristup zasnovan na ljudskim pravima i uključivanje rodnih pitanja u programiranje.

Detaljne informacije o proceduri prijavljivanja i kriterijumima za izbor organizacija mogu se naći na sajtu IRIS Network na ovom linku. 

Krajnji rok za slanje prijava je 1. mart 2024. godine.

Program mentoringa se organizuje u okviru projekta IRIS Progress koji finansira EU.