Home > Javni pozivi i konkursi > Najava javnih poziva za dodelu stambenih rešenja i mera aktivne inkluzije pripadnicima ranjivih društvenih grupa Čačku
Print Friendly, PDF & Email

 

Najava javnih poziva za dodelu stambenih rešenja i mera aktivne inkluzije pripadnicima ranjivih društvenih grupa Čačku

 

U okviru projekta „Ne ostavljajući nikoga iza sebe – adekvatno stanovanje i aktivno uključivanje osetljivih društvenih grupa u Čačku“, koji sprovodi Grad Čačak, a koji finansira Evropska unija, uskoro će biti otvorena tri javna poziva za dodelu pomoći u vidu stambenih rešenja i mera aktivne inkluzije.

Za pomoć u okviru projekta moći će da apliciraju osobe sa invaliditetom, žene žrtve porodičnog nasilja, mladi kojima prestaje smeštaj u hraniteljskoj porodici ili ustanovi socijalne zaštite, Romi i drugo socijalno ugroženo stanovništvo. Tri tipa stambenih rešenja za koja će stanovnici Čačka, koji pripadaju ovim grupama, moći da apliciraju su dodela na korišćenje stana u javnoj svojini u zgradi koja će biti izgrađena u okviru projekta u naselju Obrež, zatim rekonstrukcija, sanacija ili adaptacija privatne porodične kuće ili stana kroz dodelu i ugradnju građevinskog materijala u maksimalnom iznosu oko 7.000 EUR bez PDV, ili kupovina porodične stambene jedinice na teritoriji Čačka u maksimalnom iznosu oko 15.000 EUR.

Svi korisnici koji budu izabrani za dodelu stambenih rešenja biće uključeni i u mere aktivne inkluzije koje obuhvataju mere zapošljivosti (prekvalifikacije, obuke za pokretanje biznisa, i drugo), mere zapošljavanja (grantovi za pokretanje biznisa, zapošljavanje kod poslodavca), opremanje porodičnog domaćinstva nameštajem i tehnikom, psiho-socijalnu podršku i pružanje socijalnih usluga i pravne pomoći.

Javni pozivi biće otvoreni tokom novembra, a svi zainteresovani već mogu početi da pripremaju dokumentaciju koja se odnosi na nekretninu za rekonstrukciju ili da traže nekretninu koja odgovara njihovim potrebama u slučaju da žele da konkurišu za kupovinu domaćinstva. Bitno je napomenuti da i u slučaju kupovine i rekonstrukcije, nekretnina mora biti preuzeta iz zemljišnih knjiga, izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji, izgrađena na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za gradnju za koju je izdata upotrebna dozvola, ili upisana po Zakonu o ozakonjenju objekata.

Grad će zvanično otvaranje javnih poziva oglasiti u medijima i organizovati informativne sesije na kojima će zainteresovani moći da dobiju odgovore na sva pitanja.

 

________

Projekat „Ne ostavljajući nikoga iza sebe – adekvatno stanovanje i aktivno uključivanje osetljivih društvenih grupa u Čačku“ Grad realizuje u saradnji sa Gradskom stambenom agencijom, Centrom za socijalni rad Čačak, Ustanovom za pružanje usluga socijalne zaštite Zračak Čačak i udruženjem građana Inicijativa za razvoj i saradnju. Projekat se realizuje u okviru programa „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji“ koji sprovodi Кancelarija Ujedinjenih Nacija za projektne usluge – UNOPS.