Home > Aktuelno > Ni dana bez nas!
Print Friendly, PDF & Email

10.DECEMBRA 2018. GODINE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA ŠIROM EVROPE MOBILIŠU SE POVODOM DANA GRAĐANSKOG PONOSA: NI DANA BEZ NAS!!

10.decembra 1948. godine usvojena je Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima.

Naše demokratske i nezavisne organizacije građanskog društva i pokreti svakodnevno rade, pružaju pomoć i podršku ili različite vrste usluga za milione ljudi, zagovaraju, mobilišu ljude i protestuju, doprinoseći time da Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima postane realnost.

Svuda širom Evrope, mi delamo sa ciljem da ova prava važe za sve i ponosni smo na to!

Naše dnevne aktivnosti su u suprotnosti sa diskriminatornim pokušajima uskraćivanja prava ljudima samo zbog njihovog identiteta, pola ili seksualne orijentacije, socio-ekonomskog statusa, nacionalnosti i slično. Naše akcije su konretni alati za popravku štete koju naša ekonomija nanosi društvu stavljajući privatni interest pre opšteg dobra.

Svakoga dana naše organizacije doprinose ostvarivanju višeg nivoa demokratije, jednakosti i solidarnosti za sve – dok su u Evropi ove vrednosti u opasnosti, neliberalizam, nejednakost, siromađtvo, nesigurnost i podeljenost društva su u porastu.

Mi osuđujemo činjenicu da danas u Evropi mi, civlini aktivisti i aktivistkinje i branioci i braniteljke ljudskih prava smo pod ogromnom dozom pritiska. U mnogim evropskim zemljama, prostor za građansko angažovanje i fundamentalne slobode su ograničene.

Civilne organizacije i pokreti koji promovišu i brane ljudska prava suočavaju se sa prljavim kampanja. Solidarnost i humanitarna briga za migrante i tražioce azila se kriminalizuje. Organizacije i aktivisti se suočavaju sa zastrašivanjem kroz zakonodavstvo i sudske postupke od strane neliberalnih vlada ili multinacionalnih kompanija. Kada je naša ključna uloga zanemarena, negirana ili pod pretnjom, ceo demokratski prostor se smanjuje.

10.decembra, više od 100 nezavisnih i demokratskih organizacija civilnog društva i platformi širom 27 država će se mobilisati za dan građanskog ponosa.

U velikim gradovima, kao i u malim zajednicama, na svom uobičajenom radnom mestu ili okupljeni u javnom prostoru, progovorićemo kroz više od 200 lokalnih inicijativa, i time dosegnuti više od 100 000 ljudi putem onlajn i oflajn aktivnosti.

Ponosimo se radom koji obavljamo i tvrdimo da ni jedan dan ne sme da prođe bez naših akcija za zajedničko opšte dobro i obezbeđivanje prava za sve.

Na ovaj dan, želimo da pokažemo koja je to dodatna vrednost koju organizacije civilnog društva i pokreti donose svakom društvu. Odlučni smo da se zajednički suprotstavimo svim napadima na prostor za građansko angažovanje.

Pozivamo nacionalne i evropske institucije i političke lidere da se pridržavaju Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Zahtevamo priznanje i podršku za naše aktivnosti zarad odbrane prava i demokratije za sve pripadnike društva.

Budućnost evropskih društava treba da bude zasnovana na demokratiji, jednakosti, solidarnosti, inkluzivnosti ili ne treba da je bude!

Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC) kao član Evropskog civilnog Foruma pridružila se MEGA kampanji zajedno sa svojim brojnim partnerima sa kojima je sarađivala u prethodnom periodu. Pored IDC-a, u akciju su se uključili i Arbeiter Samariter Bund (ASB), Evropski Pokret u Srbiji, Hausing Centar, Naša Kuća, Proaktiv, Inicijativa A11, Fondacija Centar za demokratiju, Mreža psiho-socijalnih inovacija (PIN), Sigma Plus i Muslimansko Humanitarno Društvo Merhamet Sandžak. Kako bismo ukazali na značaj organizacije civilnog društva, izdvajamo vam samo deo onoga što ne bi bilo moguće ili ostvareno bez rada ovih organizacija. U nastavku možete pročitati samo deo doprinosa ovih organizacija:

 • Pružajući podršku migrantima i izbeglicama u vidu medicinske pomoći, angažovano je 5 medicinske timova u 4 prihvatno/tranzitna centra koji su pružili 806 medicinskih intervencija, kao i 768 volonterskih akcija;
 • Socijalno preduzeće Agro Iris, koje je prepoznato po kvalitetu svojih proizoda ali i po značajnom doprinosu ekonomskim i socijalnim pravima 22 poljoprivrednika i njihovim porodicama koje nemaju stabilne izvore prihoda;
 • Donaciju 67 motornih kreveta i specijalnih dušeka i 26 specijalnih ormarića sa poslužanikom, 3 mašine za sterilizaciju medicinske opreme, sušača za peškire i hidraulične kade (ukupne vrednosti 000 švajcarskih franka) od strane švajcarske opštine Zollikon opremanjem gerontološkog centra i bolnice u Somboru.
 • Kao rezultat obezbeđivanja trajnih stambenih rešenja interno raseljenim licima, potpomognuta je rekonstrukcija 724 kuće, 65 porodica su dobile nove montažne kuće sa nameštajem, dok su 332 porodice dobile nameštaj i belu tehniku, a 358 ljudi je dobilo grantove za pomoć malim preduzećima i poljoprivrednim domaćinstvima.
 • Inicijative Socijalne Dimenzije je rezultat identifikacije zajedničkih potencijala i prepreka za društveni prosperitet i blagostanje građana zemalja Zapadnog Balkana na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. 180 idejnih projekta sa soocijalnom dimenzijom iz 6 zemalja Zapadnog Balkana biće finansirane kroz ovu inicijativu.
 • Tranzitno/prihvatni centar za izbeglice u Dimitrovgradu izgrađen i tokom 2016/2017 godine bio je utočište za nekoliko stotina migranata, od čega su više od pola njih bila deca. Kapacitet Centra je 120 kreveta, kao i 3 spavaonice, kancelariju za registraciju i administraciju, medicinski blok sa izolacijom, trpezariju, sanitarne blokove i prostor za decu.
 • Kroz Inicijativu “Crno na belo” – održive internet platforme crnonabelo.com građani se informišu o njihovim pravima i zaštiti prava, pruža besplatne pravne savete, povezuje ih sa institucijama za zaštitu prava i uključuje ih u razmenu iskustva. Inicijativa ima preko 200,000 pregleda i online zajednicu od oko 20,000 članova.
 • 4 seminara za preko 60 predstavnika orgnizacija civilnog društva sa glavnim fokusom na mlade, stare i žene, kao pripadnike ranjivih grupa na tržištu rada.
 • U okviru Programa za vladavinu prava i demokratske institucije vodili smo kampanju Pravda iznad politike sa ciljem boljeg informisanja građana o važnosti izmene Ustava Republike Srbije. Tokom trajanja kampanje animirali smo građane i informisali ih o ustavnim pormenama putem outdoor i online kampanje
 • Tokom 2017. godine 1321 izbeglica, migranata i tražilaca azila je dobilo sveobuhvatnu psihološku podršku kroz intervencije usmerene na mentalno zdravlje, psihološku procenu, psihosocijalnu podršku, kao i zagovaranje.
 • 548 dece i 50 odraslih dobilo je neki vid psihosocijalne podrške. Psihosocijalna podrška deci izbeglicama je pružana na šest lokacija/gradova na teritoriji Srbije. Ova vrsta pomoći je obuhvatila individualno i grupno psihološko savetovanje, kao i učešće u psihološkim, IT i English cafe radionicama.
 • 41 individualne sesije psihološke podrške; 55 grupnih sesija psihološke podrške; 13 psihoedukativnih radionica za decu i odrasle izbeglice u Beogradi. 37 pomagača je dobilo kontinuiranu podršku u okviru grupa podrške i individualnih savetovanja. 41 profesionalac koji radi u direktnom kontaktu sa izbeglicama je prošao kroz jedan od tri sprovedena treninga u Beogradu i Novom Sadu, kako bi se bolje upoznao sa psihološkim poteškoćama sa kojima se izbeglice suočavaju i načinima unapređivanja njihovog i sopstvenog mentalnog zdravlja.
 • 15 mladih osoba ometenih u razvoju prolazi kroz edukativne treninge, radno osposobljavanje i angažovanje, dok godišnje kroz naše programe, preko tog broja, prođe između 10 i 20 mladih. Taj broj ima tendenciju rasta. Za tu svrhu, iz naših poslovnih prihoda izdvajamo oko 8.500 evra godišnje.
 • Proizvodnja kartonskih ambalaža, alternativni uzgoj začinskog bilja, salata i povrća u vodi (hidroponija), razvili smo uslugu keteringa po narudžbini, kao i uslugu pripreme i distribucije kuvanih jela na kućne adrese naručioca (Kuhinja na točkovima). Godišnje distribuiramo oko 4.500 obroka. Takođe, od 2014. godine pokrenuli smo tzv slatku liniju zanatske izrade delikatesa čoko šljiva i čoko malina sa bosiljkom. U sve te aktivnosti radno su uključene osobe sa smetnjama u razvoju.
 • Roditelji i staratelji lica ometenih u razvoju dobijaju savete i aktivno učestvujemo u mnogim panelima, konferencijama, seminarima i radnim grupama na kojima zagovaramo konkretne mere unapređenja položaja osoba ometenih u razvoju i bolju zaštitu njihovih ljudskih prava.
 • 4000 građana je dalo svoju ocenu javnih uslugakoje su koristili širom Srbije, na osnovu kojih smo sačinili predloge za unapređenje sistema pružanja javnih usluga koje smo uputili nadležnim ministarstvima.
 • 1510 najboljih studenata naših univerziteta učestvovalo je u programu Putujemo u Evropu tokom kog je tri nedelje putovalo i upoznavalo evropske zemlje. 130 srednjoškolaca iz 5 različitih gradova Srbijepohađalo je u protekle dve godine Evropski čas o Evropskoj uniji, evropskim vrednostima i mogućnostima za mlade. 160 žena na početku karijere prošlo je naš mentorski program i različita predavanja profesionalnog i ličnog usavršavanja.
 • 720 organizacija civilnog društva i stručnjakaokupili smo u Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji koji prati, analizira proces evropske integracije i daje preporuke za reforme u okviru pristupnih pregovora Srbije sa EU. 50 novinara i urednika iz beogradskih i lokalnim medija prošlo je obuke o ekonomskim temama, zaštiti životne sredine, bezbednosti hrane i energetici iz pregovaračkih poglavlja. 10 lokalnih organizacija civilnog društva, biblioteka i lokalnih medija dobilo je finansijsku podršku za sprovođenje svojih projekata i informativnih kampanja.
 • Ukupan broj interno raseljenih lica kojima je pružena pravna pomoć je 539. Pruženo je 366 savetovanja/informacija u vezi sa pristupom pravu na socijalnu zaštitu, a priženo je 82 savetovanja u vezi sa pravom na stanovanjei 142 savetovanja/informisanja u vezi sa pristupom ostalim pravima. Posećena su 26 naselja u kojima žive interno raseljena lica, u 18 opština, odnosno gradova.
 • Pokrenuta su 32 postupaka koji bi, osim pravne pomoći za ostvarivanje prava u pojedinačnim slučajevima,  trebalo da imaju uticaj na veću grupu ugroženih  lica (jer se njima nastoji izmeniti ili testirati praksa nadležnih organa ili obezbediti povoljnije tumačenje prava).
 • Zahvaljujući kontinuiranom praćenju postupanja i rada državnih institucija sa društvno ugroženim grupama, pokrenuto je više raznovrnih postupaka, inicijativa i pritužbi na rad nadležnim organima kako bi se ostvarila puna dostupnost ekonomskih i scijalnih prava tih grupa bez diskriminacije.
 • Angažuje se na promociji jednakih mogućnosti i rodne ravnopravnosti građana Srbije u ostvarivanju svojih prava, aktivno učestvuje u kreiranju i sprovođenju strategija lokalnog održivog razvoja, ohrabruje ugrožene grupe građana za uključivanje u programe lokalnog razvoja.
 • Pomoć i osnaživanje aktera na lokalu u opštinama u kojima se nalaze prihvatni centri. Kroz zajedničke aktivnosti u koje su bile uključene i migrantska i domicilna populacija obezbeđene su donacije za opremanje 2 osnovne škole u Beloj Palanci i Pirotu, opremanje Šahovskog kluba i sportskog centra u Pirotu, kao i popravku terena Dečijeg odmarališta Divljana.
 • Podela humanitarne pomoći (odeća, obuća, hrana, lekovi) u 16 gradova Sandžaka i šire. Otvarene su 3 narodne kuhinje u Novom Pazaru (1995–2005), Tutinu i Priboju (1999-2005) gde je dnevno obroke dobijalo 1500 osoba iz socijalno ugroženih kategorija stanovništva
 • Za 6000 raseljenih sa Kosova obezbeđena pomoć u vidu hrane, smeštaja i lekova, kao i pomoć za povratak na Kosovo kada su se za to stvorili uslovi. Izgrađeno 25 kuća od čvrstog materijala za raseljene Rome sa Kosova. U partnerstvu sa gradom Novim Pazarom, izgrađeno je 9 stambenih jedinica za raseljene Rome sa Kosova, a realizovan je i projekat gde su 33 romske kuće prikačene na gradsku vodovodnu mrežu.
 • U periodu od 2008. do 2010. donirano je 1440 ovaca na Pešteri, 200 koza i 15 plastenika u prigradskim naseljima Novog Pazara. Organizovanje besplatnih kurseva za rad na računaru (2007-2010) za 440 mlade osobe i one kojima je potrebna prekvalifikacija. Organizovanje besplatnih kurseva engleskog jezika (2009-2010) za 80 osoba.
 • Preko platforme Moj poslanik omogućili smo mehanizam direktne komunikacije između građana i izabranih predstavnika u Narodnoj skupštini. Takođe, učestvovali u formiranju EKONET platforme i krenuli u praćenje rada lokalnih komunalnih preduzeća iz ugla građana.
 • U 5 lokalnih zajednica (Prokuplje, Blace, Niš, Aleksinac i Svrljig) radimo na temi zapošljavanja mladih iz ugla i uz direktno učešće mladih.
 • Omogućili smo i podržali 40 mladih preduzetnika da pokrenu svoje ideje kroz inovativne biznise u kreativnim industrijama kroz Deli prostor za kreativno delovanje. U 2018. godini organizovali smo više od 80 besplatnih događaja, na kojima je učešće uzelo preko 5.000 mladih
 • Omogućili smo da 773 najugroženija domaćinstva – oko 5.500 najugroženijih građana u Srbiji unapredi uslove stanovanja tako što smo Izgradili 373 stambene jedinice za soc. stanovanje u zaštićenim uslovima  Izgradili 58 montažnih kuća za izbeglice i porodice pogodjene poplavama i rekonstruisali 342 stambena objekta nakon poplava u maju 2014.
 • Izgradili smo  predškolsku ustanovu za romsku decu u Bujanovcu i 2 paviljona za smeštaj migranata u centru „Šikara“ u Somboru. Potpuno smo reokonstruisali objekte Prihvatnog centra za migrante DP SVETLOST u Bujanovcu, Specijalne bolnice za plućne bolesti u Jaši Tomiću, Narodne kuhinje u Šapcu i objekat Amasade Švajcarske u Beogradu. Unapredili smo uslove smeštaja u 27 kolektivnih centara za smeštaj izbeglica i interno raseljenih lica nakon ratova u bivšoj Jugoslaviji.

 

Ovo su jedan mali deo rezultata koje su postigle gorepomenute organizacije. Zamislite kako bi izgledalo naše društvo i kakav nivo života bi imali naši sugrađani da nije bilo njihovog rada i doprinosa. Zato je važno da nas podržavate u svakodnevnoj borbi za obezbeđivanje ljudskih prava svima kako ne bi bilo Ni dana bez nas!

 

#NoDayWithoutUs

#NiDanaBezNas

#StandUp4HumanRights

#civicspace