Home > Aktuelno > Obuka za predstavnike lokalnih samouprava o Zakonu o socijalnoj zaštiti u Kragujevcu
Print Friendly, PDF & Email

U hotelu Šumarice u Kragujevcu je 26. i 27. septembra 2013 održana obuka za predstavnike lokalnih samouprava o novom zakonu o socijalnoj zaštiti. Obuka je održana u okviru projekta Uloge i odgovornosti jedinica lokalne samouprave i pružalaca usluga u primeni Zakona o socijalnoj zaštiti koji podržava Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike. Obuci su prisustvovali predstavnici Zvezdare, Kanjiže, Lajkovca, Niša, Pančeva, Pećinaca, Stare Pazove, Topole, Beočina, Šabca, Požarevca, Užica, Kragujevca i drugih. Obuka je održana zbog činjenice da jedinice lokalne samouprave još uvek ne uspevaju da u potpunosti primene rešanja iz Novog zakona o socijalnoj zaštiti, kao i da pruže organizacijama civilnog društva i drugim pružaocima socijalnog usluga mogućnost da učestvuju u pružanju usluga u zajednici. Vodič kroz obuku koji uključuje materijale sa obuke možete preuzeti ovde. Iz ovih razloga je IDC Srbija u Julu 2013. godine pokrenuo projekat pod nazivom „Uloge i odgovornosti jedinica lokalne samouprave i pružalaca usluga u primeni Zakona o socijalnoj zaštiti“. Projekat je usmerenen na predstavnike 45 lokalnih samouprava, za koje će se održati akreditovane obuke u Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu usmerene na novine koje donosi zakon, a posebno tek usvojena podzakonska akta, o socijalnoj zaštiti. Projekat podržava Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, a kroz šire strateško partnerstvo sa Koalicijom za razvoj socijalnog preduzetništva, IDC Srbija podiže nivo pružanja usluga socijalne zaštite direktno doprinoseći kvalitetu celokupnog sektora socijalne zaštite. 3 Šta? Česta je pojava da nadležni organi jedinica lokalne samouprave ne obezbeđuju usluge putem javne nabavke i da pružanje usluga u zajednici poveravaju jedinicama centara za socijalni rad (CSR), ili pak samim centrima na način suprotan odredbama Zakona o socijalnoj zaštiti. Usled toga CSR, pored mnoštva poslova poverenim zakonom pruža i niz direktnih usluga u zajednici čime se stvara dodatno opterećenje koje u krajnjoj meri rezultira neadekvatnim zadovoljenjem potreba korisnika. Zašto? Cilj ovog projekta je upoznavanje 45 jedinica lokalne samouprave i 15 pružalaca usluga (NVO, privatnih preduzetnika i drugih) o odredbama Zakona o socijalnoj zaštiti, njegovim novinama, obaveznim standardima kvaliteta u pružanju usluga socijalne zaštite, procesu javne nabavke usluga i njegovom značaju u kvalitetnom izvršenju zadatih obaveza, ulozi pružaoca usluga u celokupnom procesu javnih usluga i njihovim obavezama tokom implementacije usluga socijalne zaštite. Poboljšanje kvaliteta i adekvatnosti usluga u zajednici, kao i smanjenje preopterećenosti stručnih radnika koji su pored redovnih poslova angažovani i na pružanju ovih usluga značajno će uticati na opšte povećanje zadovoljstva krajnjih korisnika ovih usluga, pojednostaviti sistem organizacije, planiranja i sprovođenja istih čime se direktno utiče na opšti kvalitet rada celokupnog sektora. Kako? Projekat će se realizovati kroz tri dvodnevne obuke u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i okolini, a prema akreditovanim programima pri Zavodu za socijalnu zaštitu. Detaljna analiza kapaciteta za pružanje usluga u zajednici lokalnih samouprava i pružalaca usluga obuhvaćenim obukama kao i prateće preporuke po ovom pitanju takođe će biti izrađene u okviru projekta. Kome? Učesnici obuhvaćeni ovim projektom su jedinice lokalne samouprave, pružaoci usluga socijalne zaštite – ustanove socijalne zaštite osnovane od strane pravnih i fizičkih lica, privatni preuzetnici, društva lica i društva kapitala kao i drugi privredni objekti, udruženja tj. nevladine organizacije, centri za socijalni rad kada se u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti javljaju u ulozi pružalaca usluga van poslova koje obavljaju u okviru javnih ovlašćenja, svi korisnici usluga socijalne zaštite koje su obezbeđene od strane jedinica lokalne samouprave. Kada? IDC Srbija započela je 02. Jula 2013. godine projekat „Uloge i odgovornosti jedinica lokalne samouprave i pružalaca usluga u primeni Zakona o socijalnoj zaštiti“. Do kraja 2013. godine planiran je završetak projekta zajedno sa izradom analiza raspoloživih kapaciteta u oblasti pružaoca socijalnih usluga, direktnih preporuka za poboljšanje kvaliteta celokupnog procesa pružanja istih kao i uvidom u trenutne raspoložive kapacitete svih interesnih strana. Uz strateško partnerstvo sa nemačkom organizacijom ASB, kao i sa Koalicijom za razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji, IDC Srbija podiže nivo pružanja usluga socijalne zaštite direktno doprinoseći kvalitetu celokupnog sektora. IDC Srbija je član mreže Solidar i SAM.I. 3