Home > Aktuelno > Obuka za predstavnike lokalnih samouprava o Zakonu o socijalnoj zaštiti u Nišu
Print Friendly, PDF & Email

U hotelu Tami residence u Nišu je 10. i 11. oktobra 2013 održana obuka za predstavnike lokalnih samouprava o novom zakonu o socijalnoj zaštiti. Obuka je održana u okviru projekta Uloge i odgovornosti jedinica lokalne samouprave i pružalaca usluga u primeni Zakona o socijalnoj zaštiti koji podržava Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike. Vodič kroz obuku koji uključuje materijale sa obuke možete preuzeti ovde. Obuci su prisustvovali predstavnici Pirota, Medveđe, Subotice, Bora, Ivanjice, Negotina, Preševa, Malog Crnića, Ćićevaca, Vlasotinca, Golubca, Nove Varoši, Rače, Varvarina, Žagubice, Aleksinca, Lebana i drugih. Obuka je održana zbog činjenice da jedinice lokalne samouprave još uvek ne uspevaju da u potpunosti primene rešanja iz Novog zakona o socijalnoj zaštiti, kao i da pruže organizacijama civilnog društva i drugim pružaocima socijalnog usluga mogućnost da učestvuju u pružanju usluga u zajednici. Iz ovih razloga je IDC Srbija u Julu 2013. godine pokrenuo projekat pod nazivom „Uloge i odgovornosti jedinica lokalne samouprave i pružalaca usluga u primeni Zakona o socijalnoj zaštiti“. Projekat je usmerenen na predstavnike 45 lokalnih samouprava, za koje će se održati akreditovane obuke u Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu usmerene na novine koje donosi zakon, a posebno tek usvojena podzakonska akta, o socijalnoj zaštiti. Projekat podržava Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, a kroz šire strateško partnerstvo sa Koalicijom za razvoj socijalnog preduzetništva, IDC Srbija podiže nivo pružanja usluga socijalne zaštite direktno doprinoseći kvalitetu celokupnog sektora socijalne zaštite. 3 Šta?

Česta je pojava da nadležni organi jedinica lokalne samouprave ne obezbeđuju usluge putem javne nabavke i da pružanje usluga u zajednici poveravaju jedinicama centara za socijalni rad (CSR), ili pak samim centrima na način suprotan odredbama Zakona o socijalnoj zaštiti. Usled toga CSR, pored mnoštva poslova poverenim zakonom pruža i niz direktnih usluga u zajednici čime se stvara dodatno opterećenje koje u krajnjoj meri rezultira neadekvatnim zadovoljenjem potreba korisnika.

Zašto?

Cilj ovog projekta je upoznavanje 45 jedinica lokalne samouprave i 15 pružalaca usluga (NVO, privatnih preduzetnika i drugih) o odredbama Zakona o socijalnoj zaštiti, njegovim novinama, obaveznim standardima kvaliteta u pružanju usluga socijalne zaštite, procesu javne nabavke usluga i njegovom značaju u kvalitetnom izvršenju zadatih obaveza, ulozi pružaoca usluga u celokupnom procesu javnih usluga i njihovim obavezama tokom implementacije usluga socijalne zaštite. Poboljšanje kvaliteta i adekvatnosti usluga u zajednici, kao i smanjenje preopterećenosti stručnih radnika koji su pored redovnih poslova angažovani i na pružanju ovih usluga značajno će uticati na opšte povećanje zadovoljstva krajnjih korisnika ovih usluga, pojednostaviti sistem organizacije, planiranja i sprovođenja istih čime se direktno utiče na opšti kvalitet rada celokupnog sektora.

Kako?

Projekat će se realizovati kroz tri dvodnevne obuke u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i okolini, a prema akreditovanim programima pri Zavodu za socijalnu zaštitu. Detaljna analiza kapaciteta za pružanje usluga u zajednici lokalnih samouprava i pružalaca usluga obuhvaćenim obukama kao i prateće preporuke po ovom pitanju takođe će biti izrađene u okviru projekta. Kome? Učesnici obuhvaćeni ovim projektom su jedinice lokalne samouprave, pružaoci usluga socijalne zaštite – ustanove socijalne zaštite osnovane od strane pravnih i fizičkih lica, privatni preuzetnici, društva lica i društva kapitala kao i drugi privredni objekti, udruženja tj. nevladine organizacije, centri za socijalni rad kada se u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti javljaju u ulozi pružalaca usluga van poslova koje obavljaju u okviru javnih ovlašćenja, svi korisnici usluga socijalne zaštite koje su obezbeđene od strane jedinica lokalne samouprave.

Kada?

IDC Srbija započela je 02. Jula 2013. godine projekat „Uloge i odgovornosti jedinica lokalne samouprave i pružalaca usluga u primeni Zakona o socijalnoj zaštiti“. Do kraja 2013. godine planiran je završetak projekta zajedno sa izradom analiza raspoloživih kapaciteta u oblasti pružaoca socijalnih usluga, direktnih preporuka za poboljšanje kvaliteta celokupnog procesa pružanja istih kao i uvidom u trenutne raspoložive kapacitete svih interesnih strana. Uz strateško partnerstvo sa nemačkom organizacijom ASB, kao i sa Koalicijom za razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji, IDC Srbija podiže nivo pružanja usluga socijalne zaštite direktno doprinoseći kvalitetu celokupnog sektora. IDC Srbija je član mreže Solidar i SAM.I. 3