Home > Aktuelno > Održan okrugli sto „Kako do održivog povratka IRL na Kosovo*?“
Print Friendly, PDF & Email

Danas je u Beogradu, u hotelu „Holidej in“, u organizaciji Inicijative za razvoj i saradnju, u okviru realizacije projekta „Povratak kao korak napred“, održan okrugli sto „Kako do održivog povratka IRL na Kosovo*“

Okrugli sto je okupio najeminentnije organizacije i instuticije u oblasti internog raseljenja, a predstavljena je izuzetno značajna studija „Održivi povratak IRL na Kosovo* kao korak napred“. U studiji je predstavljena analiza dosadašnih iskustava i problema vezanih za povratak IRL i predstavilja preporuke kako osnažiti napore za povećanje, trenutno poražavajuće niskog, procenta održivog povratka interno raseljenih lica na Kosovo i Metohiju.

U okviru skupa, na kome su se smenjivale ekspertske diskusije i autentična svedočenja povratnika, najjači efekat izazvalo je predstavljanje primera dobre prakse grupe povratnika u selo Ljubožda u opštini Istok koji su dokazali da ne postoje nepremostive prepreke kada postoji dovoljno snažna želja da se ostvari jedno od osnovnih ljudskih prava – pravo na povratak u sopstveni dom i zavičaj.

Okrugli sto i studija deo su projekta Povratak kao korak napred koji finansira Evropska unija preko Delegacije Evropske unije u Srbiji. Projekat realizuje IDC u saradnji sa OCD Proaktiv i Opštinom Vrnjačka Banja.