Home > Aktuelno > Održan trening na temu uvodjenja rodne perspektive u rad organizacija za članice IRIS mreže
Print Friendly, PDF & Email

Održan trening na temu uvodjenja rodne perspektive u rad organizacija za članice IRIS mreže

 

Organizacije članice IRIS mreže imale su priliku da tokom prethodna dva dana pohadjaju online trening na temu uvodjenja rodne perspektive u svoje projekte, prakse i razvojne dokumente organizacija civilnog društva.

Trening je održala Mila Carovska, koja ima bogato iskustvo u radu sa brojnim organizacijama civilnog društva, ali je i u dva mandata bila ministar u Vladi Severne Makedonije, pa objedinjuje perspektivu institucionalnog i nevladinog sektora u ovoj oblasti. Tokom prvog dana bavili smo se temom rodnih uloga, stereotipa i pojmom diskriminacije, da bismo kasnije prešli na sam termin uvodjenja rodne perspektive (gender mainstreeming). Tokom drugog dana nastavili smo imali priliku da se detaljnije bavimo tehnikama uvodjenja rodne perspektive prilikom pisanja, praćenja implementacije i izveštavanja na projektima, kroz praktične primere i vežbe.

Treningu je prisustvovalo preko 40 učesnika, predstavnika organizacija članica IRIS mreže. Kada se već bavimo rodnom perspektivom, da kažemo da su od ukupnog broja učensika, najveći broj činile žene, čak 37 njih. 

Ovaj trening bio je jedna od uvodnih aktivnosti na novom projektu IRIS Progres, koji nam donosi brojne prilike za usavršavanje, finansijsku podršku projektima organizacija i umrežavanje. Za dalje aktivnosti pratite IRIS mrežu na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

______________________

Projekat finansira Evropska unija.