Home > Aktuelno > „Održive zajednice u Sandžaku – Od mere do karijere“ – Potpisani ugovori o dodeli subvencija poslodavcima u okviru projekta
Print Friendly, PDF & Email

 „Održive zajednice u Sandžaku – Od mere do karijere“

 

U četvrtak, 12. novembra 2020. godine, održano je svečano uručivanje ugovora o dodeli subvencija poslodavcima u okviru projekta „Održive zajednice u Sandžaku – Od mere do karijere”.


Ugovor je potpisao Grad Novi Pazar, kao nosilac projekta, sa predstavnicima 11 preduzeća sa sedištem u Novom Pazaru, koji su kroz projekat dobili subvencije za zapošljavanje.

U petak, 13. novembra, svečanost će biti održana u Tutinu, kako bi predstavnicima 8 preduzeća registrovanih na teritoriji te opštine takođe bili uručeni ugovori o dodeli subvencije. Ovom komponentom projekta, zaposleno je 20 prethodno nezaposlenih lica, pripadnika teže zapošljivih grupa sa teritorije Novog Pazara i Tutina, takođe korisnika projekta.

Projekat „Održive zajednice u Sandžaku – Od mere do karijere“ usmeren je na povećanje zapošljivosti povratnika prema sporazumu o readmisiji, Roma i drugih teže zapošljivih kategorija kroz programe obuke prilagođene potrebama lokalnog tržišta rada, podršku zapošljavanju i programe samozapošljavanja i razvoj socijalnog preduzetništva u Novom Pazaru i Tutinu. Glavni cilj projekta je povećanje zapošljavanja i zapošljivosti ciljnih grupa jačanjem kapaciteta lokalnih struktura, kao i umrežavanjem na lokalnom i regionalnom nivou.

 

Projekat realizuje Grad Novi Pazar u saradnji sa opštinom Tutin, IDC-om, Regionalnom razvojnom agencijom Sandžaka – SEDA i Muslimanskim humanitarnim društvom Merhamet – Sandžak.

Projekat „Održive zajednice u Sandžaku – Od mere do karijere“ deo je Projekta Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji koja se sprovodi u okviru Nemačke razvojne saradnje. Projekat realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), u saradnji sa Kabinetom potpredsednice Vlade Republike Srbije kao predsednice Koordinacionog tеla za praćеnjе rеalizacijе Stratеgijе za socijalno uključivanjе Roma i Romkinja u Rеpublici Srbiji za pеriod od 2016. do 2025. godinе.