Home > Aktuelno > Okrugli sto „Mirno rešavanje radnih sporova“
Print Friendly, PDF & Email

U okviru projekta Socijalni partneri zajedno za podršku mirnom rešavanju radnih sporova, u Hotelu Srbija je 29. oktobra održan okrugli sto „Mirno rešavanje radnih sporova“, kome su prisustvovali predstavnici svih relevantnih institucija za ovu temu. Okrugli sto je organizovao IDC, uz podršku partnera na projektu. Tokom rasprave je predstavljen nacrt analize o mirnom rešavanju radnih sporova, kao i preporuke za poboljšanje postupka ali i rada institucija koje se bave mirnim rešavanjem radnih sporova, prvenstveno Agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Rasprava je završenna usvajanjem zajedničkih preporuka i zaključaka relevantnih za ovu temu. Materijale sa okruglog stola možete preuzeti ovde.

O projektu

Prosečni radni spor u Srbiji između poslodavca i zaposlenog traje više od tri godine. Ovo vodi do problematičnih naplata potraživanja od strane zaposlenog kao i do uvećanih troškove za poslodavce nakon okončanja spora. IDC Srbija želi da pruži podršku za prevazilaženje spornih elemenata koji na duže staze doprinose velikoj nestabilnosti radnog okruženja kao i gubitka poverenja u institucije uključene u rešavanje radnih sporova. Imajući ovo na umu, IDC Srbija je u Junu 2013 u saradnji sa mrežom SOLIDAR pokrenuo projekat “Socijalni partneri zajedno za podršku mirnom rešavanju radnih sporova”. Glavni deo projekta će se realizovati u Beogradu, Vojvodini i Niškom regionu. Cilj nam je unapređenje uslova zapošljavanja mladih, doprinos boljem sprovođenju propisa iz oblasti rada i radnog prava, kao i unapređenje socialnog dijaloga na lokalnom nivou po pitanju restruktuiranja javnih preduzeća. Projekat finansira SOLIDAR SUISSE, i kao takav predstavlja logični nastavak saradnje IDC sa SOLIDAR mrežom čiji smo pridruženi članovi. Partneri na projektu su Savez nezavisnih sindikata, Sindikat nezavisnost, Unija poslodavaca, dok projekat podržavaju i republička Agencija za mirno rešavanje radnih sporova i Socio-ekonomski savet Vlade Republike Srbije.

2

Šta?

U Junu 2013. godine IDC Srbija je uz veliku podršku partnera, pokrenuo projekat pod imenom “Socijalni partneri zajedno za podršku mirnom rešavanju radnih sporova”, kao bi doprineli razumevanju i adekvatnoj primeni osnovnih načela Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova od strane svih interesnih strana.

Zašto?

Situaciji rekordne nezaposlenosti u Srbiji delom doprinose i sporni raskidi radnih ugovora ili nepoštovanje istih između poslodavaca i zaposlenih. Zbog toga smo i kao cilj projekta postavili unapređenje socijalnog dijaloga između sindikata, udruženja poslodavaca, relevantnih tela i institucija, a kroz upoznavanje sa odredbama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova sa akcentom na podizanje svesti i opšteg razumevanja među interesnim stranama. Kroz anlitičan pristup, podsticanje dijaloga i potpunu primenu ovog zakona, pokrenućemo rasprave i aktivno učešće svih socijalnih partnera. Veliki deo naših rezultata se odnosi na rad Agencije za mirno rešavanje radnih sporova koja pokriva čitavo područje socijalnog dijaloga: izvršenje, izmene, dopune kolektivnih ugovora, sporove o opštim zakonima preduzeća, sindikate, pravo na štrajk, ostvarivanje sindikalnih prava na obaveštenost, savetovanje i sudelovanje radnika u upravljanju. Po podacima Agencije, većina radnih sporova se odnosi na nepoštovanje kolektivnih ugovora, i kao takvi su ovi sporovi inicirani od strane sindikata. Upravo zbog toga smo želeli da u projekat uključimo i sve važne zainteresovane strane pa smo oformili jak tim partnera koji čini: Unija poslodavaca, Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost i Savez nezavisnih sindikata. Kroz intenzivnu saradnju, projekat podržavaju i Agencija za mirno rešavanje radnih sporova i Socio – Ekonomski savet Republike Srbije.

Kako?

IDC Srbija će sprovesti analizu trenutnog stanja primene Zakona za rešavanje radnih sporova u Republici Srbiji u želji da kreira jedinstvenu publikaciju sa detaljnim preporukama po ovom pitanju. Tokom trajanja projekta, organizovaćemo dve konferencije za novinare, u Novom Sadu i Nišu, sa ciljem upoznavanja šire javnosti sa konkretnim preporukama. Završni okrugli sto koji će biti organizovan u Beogradu imaće za cilj da predstavi svim interesnim stranama uvid u jedinstven i sistematičan pristup rešavanju sporova između poslodavca i zaposlenog kroz primenu ovog zakona, sa analizom trenutnog stanja u Republici Srbiji uz distribuciju jedinstvenog materijala sa preporukama.

Kome?

Kroz projekat “Socijalni partneri zajedno za podršku mirnom rešavanju radnih sporova” planiramo doprineti jačanju aktivnog dijaloga između predstavnika sindikata, radnika, građana sa jedne strane i Unije poslodavaca, predstavnika vlasti i institucija uključenih u rešavanje radnih sporova sa druge. Cilj nam je pre svega promovisanje boljih uslova rada i mirnog rešavanja istih.

Do kada?

Očekivani završetak projekta je kraj 2013. godine kada će se održati i okrugli sto u Beogradu tokom kojeg će biti predstavljeni rezultati rada u okviru ove važne teme čije bolje razumevanje na duže staze doprinosi poboljšanju opštih uslova rada i zapošljavanja u Republici Srbiji. Uz strateško partnerstvo sa nemačkom organizacijom ASB IDC Srbija se trudi da aktivno učestvuje u unapređenju politike rada i zapošljavanja kroz uticaj na Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova. IDC Srbija je član mreže Solidar i SAM.I.

2