Home > Aktuelno > Omladinski radnici koji rade sa migrantima, izbeglicama i tražiocima azila na razmeni u Beču u okviru Erasmus+ programa!
Print Friendly, PDF & Email

Od 21. do 24. oktobra u Beču održan je prvi trening u okviru razmene omladinskih radnika na projektu M.E.E.T. (Mobility, Exchange, Education and Training) namenjenog jačanju kompetencija omladinskih radnika koji rade sa migrantima, izbeglicama i tražiocima azila. Projekat implementira Caritas Beč u partnerstvu sa Caritas Trst, Pro Job iz Nemačke, People in need iz Češke i IDC-om. Domaćin prvog sastanka bio je Caritas Beč. Po tri predstavnika svake organizacije imala su priliku da razgovaraju o položaju izbeglica, migranata i tražilaca azila i njihovoj integraciji, povezanosti formalnog i neformalnog obrazovanja, stručnog osposobljavanja i tržišta rada u svojim zemljama.

Prvi dan bio je rezervisan za predstavljanje organizacija, kao i trenutnih projekata, nakon čega su domaćini predstavili svoje projekte koji se fokusiraju na obrazovanje dece-izbeglica i mladih i metoda i tehnika koje koriste u radu na projektima koji imaju za cilj da podrže njihvou integraciju u austrijsko društvo. Posetili smo „Brotfabrik“ – svojevrsni centar gde se nalazi kantina u kojoj su organizovane različite aktivnosti za migrantsku populaciju kao što je spremanje hrane, muzička radionica, kao i umetnička galerija „Atelier 10“.

Drugog dana fokusirali smo se na pitanje volontiranja: koji su mehanizmi za uključivanje volontera, ali i izazovi sa kojima se organizacije suočavaju u radu sa njima. IDC su predstavljali Marija Božić, koja je dugoročno bila angažovana na volonterskim aktivnostima pružanja podrške učenju srpskog jezika za migrante u okviru IDCovih projekata, Ana Stefanović iz organizacije CRPC koja je predstavljala IRIS mrežu i aktivnosti za migrante, izbeglice i tražioce azila koje se u okviru ove mreže realizuju i Stefan Vuković, terenski radnik Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije koji je predstavio perspektivu prihvatnog centra Principovac u kom radi i aktivnosti koje se realizuju u okviru jednog centra.

Pred nama su još dva sastanka naredne godine: u Pragu u januaru, dok je u aprilu domaćin IDC u Beogradu. Projekat se realizije u okviru Erasmus+ programa.