Home > Javni pozivi i konkursi > Otvoreni javni pozivi za dodelu pomoći u vidu seoskih kuća sa okućnicom za interno raseljena lica i povratnike po sporazumu o readmisiji sa teritorije Grada Smedereva, Opštine Velika Plana, Opštine Smederevska Palanka i Opštine Kovin
Print Friendly, PDF & Email

U utorak, 23. aprila, 2019. otvoreni su javni pozivi za interno raseljena lica i povratnike po sporazumu o readmisiji sa teritorija Grada Smedereva i opština Smederevska Palanka, Velika Plana i Kovin, koji mogu da konkurišu za pomoć u vidu seoskih kuća sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom/male radove ili kupovinu osnovnog nameštaja/bele tehnike.

Pozivi su otvoreni u okviru projekta LSG 4 LAP – Trajna rešenja za interno raseljena lica i povratnike kroz partnerstvo koji realizuje IDC u saradnji sa Gradom Smederevom i opštinama Smederevska Palanka, Velika Plana i Kovin. Projekat finansira Evropska unija putem Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Pomoć je bespovratna pri čemu maksimalna vrednost po porodičnom domaćinstvu Кorisnika ne može preći:

  • 9.500,00 eura (devethiljadapetstotina eura) bez PDV-a (u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije po datumu isplate) za pomoć pri kupovini seoske kuće sa okućnicom i
  • 1.500,00 eura (hiljadupetstotina eura) bez PDV-a (u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije po datumu isplate) za dodatnu pomoć namenjenu za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom/ male radove ili kupovinu osnovnog nameštaja/bele tehnike.

Tekst javnog poziva za izbor korisnika sredstava namenjenih za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica kroz dodelu pomoći pri kupovini seoskih kuća sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom/male radove ili kupovinu osnovnog nameštaja/bele tehnike možete pronaći ovde.

Tekst javnog poziva za izbor korisnika redstava namenjenih za poboljšanje uslova stanovanja povratnika po sporazumu o readmisiji kroz dodelu pomoći pri kupovini seoskih kuća sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom/male radove ili kupovinu osnovnog nameštaja/bele tehnike možete pronaći ovde.

Prateća dokumentacija za prijavu na javne pozive dostupna je klikom na ovaj link.

Javni pozivi su otvoreni do 07. juna, 2019. godine.

Javni pozivi objavljeni su na web sajtovima i oglasnim tablama Grada Smedereva i opština Velika Plana, Smederevska Palanka i Kovin. Svi zainteresovani mogu dobiti dodatne informacije i pomoć pri konkurisanju u kancelariji poverenika za izbeglice i migracije u ove 4 jedinice lokalne samouprave. Kod poverenika se takođe može preuzeti i  prateća dokumentacija koju je potrebno predati uz prijavu na javni poziv.