Home > Javni pozivi i konkursi > Otvoreni javni pozivi za pomoć u vidu paketa građevniskog materijala i paketa ekonomskog osnaživanja na projektu LSG 4 LAP – Trajna rešenja za interno raseljena lica i povratnike kroz partnerstvo
Print Friendly, PDF & Email

U petak, 01. februara, otvoreni su javni pozivi za interno raseljena lica i povratnike po Sporazumu o readmisiji sa teritorija Grada Smedereva i opština Smederevska Palanka, Velika Plana i Kovin, koji mogu da konkurišu za pomoć u vidu građevinskog materijala i paketa ekonomskog osnaživanja.

Pozivi su otvoreni u okviru projekta LSG 4 LAP – Trajna rešenja za interno raseljena lica i povratnike kroz partnerstvo koji realizuje IDC u saradnji sa Gradom Smederevom i opštinama Smederevska Palanka, Velika Plana i Kovin. Projekat finansira Evropska unija putem Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Pomoć u vidu paketa građevinskog materijala je bespovratna i odobrava se za kupovinu građevinskog materijala neophodnim za završetak ili adaptaciju stambenog objekta, pri čemu maksimalna vrednost jednog paketa građevinskog materijala, iznosi EUR 4500 (četiri hiljade i petsto eura) bez PDV-a. Pomoć se dodeljuje za: izgradnju/rekonstrukciju noseće konstrukcije (zidovi, krovna konstrukcija), hidroizolaciju pregradnih zidova, izgradnju/dogradnju sanitarnog čvora, ugradnju/zamenu zidnih i podnih obloga, stolarije, fasade, malterisanje i uvođenje/zamenu elektro i vodovodnih instalacija i druge radove neophodne za završetak gradnje ili adaptaciju, a kojom bi se nepokretnost dovela u stanje u kojem obezbeđuje osnovne životne uslove za upotrebu i stanovanje.

Paketi ekonomskog osnaživanja sastoje se iz obuka za pokretanje sopstvenog biznisa i grantova za nabavku opreme i materijala. Pomoć je jednokratna i bespovratna i odobrava se u maksimalnom iznosu do 1800 eura (hiljadu i osamsto eura) bez PDV-a.

Celokupan tekst javnih poziva istaknut je na oglasnim tablama i sajtovima Grada Smedereva i opština Smederevska Palanka, Velika Plana i Kovin. Poverenici za izbeglice i migracije u ovim opštinama stoje na raspolaganju svim zainteresovanima kojima su potrebni pomoć i dodatne informacije u postupku konkurisanja.

Pozivi su otvoreni do 04. marta, 2019.

Osim ova dva javna poziva projektom je predviđena i podrška u vidu kupovine seoskih domaćinstava, a javni poziv za korisnike u okviru ove komponente biće otvoren uskoro.