Home > Javni pozivi i konkursi > Počele prijave za stambena rešenja i mere aktivne inkluzije u Čačku
Print Friendly, PDF & Email

Počele prijave za stambena rešenja i mere aktivne inkluzije u Čačku

 

U okviru projekta „Ne ostavljajući nikoga iza sebe – adekvatno stanovanje i aktivno uključivanje osetljivih društvenih grupa u Čačku“, koji sprovodi Grad Čačak, a koji finansira Evropska unija, otvorena su tri javna poziva za dodelu pomoći u vidu stambenih rešenja i mera aktivne inkluzije.

Za pomoć u okviru projekta moći će da apliciraju osobe sa invaliditetom, žene žrtve porodičnog nasilja, mladi kojima prestaje smeštaj u hraniteljskoj porodici ili ustanovi socijalne zaštite, Romi i drugo socijalno ugroženo stanovništvo.

Tri tipa stambenih rešenja za koja će stanovnici Čačka, koji pripadaju ovim grupama, moći da apliciraju su: dodela na korišćenje stana u javnoj svojini u zgradi koja će biti izgrađena u okviru projekta u naselju Obrež, zatim rekonstrukcija, sanacija ili adaptacija privatne porodične kuće ili stana kroz dodelu i ugradnju građevinskog materijala u maksimalnom iznosu oko 7.000 EUR bez PDV, ili kupovina porodične stambene jedinice na teritoriji Čačka u maksimalnom iznosu oko 16.000 EUR.

_______

Projekat finansira UNOPS u okviru Programa podške Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji.

Nosilac projekta je Grad Čačak, a projektni partneri su Gradska stambena agencijaCentar za socijalni radCentar za puržanje socijalnih usluga Zračak Čačak i Inicijativa za razvoj i saradnju – IDC.