Home > Aktuelno > Početak realizacije projekta IRIS Progres
Print Friendly, PDF & Email

Početak realizacije projekta IRIS Progres

Početak 2023. godine obeležile su dobre vesti da je od strane Evropske komisije i Delegacije EU u Srbiji odobren za finansiranje projekat IRIS progress – Jačanje kapaciteta pružalaca usluga u zajednici i učešće u javnim politikama.

Ovaj projekat je u skladu sa misijom i strateškim razvojem Iris mreže, osnovane 2012, jedine mreže pružalaca socijalnih usluga u zajednici na Zapadnom Balkanu, i doprineće prepoznavanju članica kao ravnopravnih partnera od strane javnog sektora i donosioca odluka u razvoju javnih politika zemalja Zapadnog Balkana. Iris mreža je od osnivanja imala značajnu podršku Evropske unije i programa IPA Civil Society Facility Evropske komisije.

Realizacija projekta počinje 1. februara 2023, i trajaće do januara, 2026. godine. Tokom naredne tri godine IDC će, zajedno sa partnerima iz regiona, kroz realizaciju ovog projekta nastaviti da radi na koordinaciji IRIS mreže. Projekat IRIS Progres za cilj ima jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva pružalaca socijalnih usluga članica Iris mreže radi uticaja na proces donošenja odluka u zaštiti ljudskih prava i antidiskriminacijskim politikama marginalizovanih grupa na Zapadnom Balkanu.

Aktivnosti u okviru projekta podeljene su u dva klastera:

  • Klaster 1: Podizanje kapaciteta IRIS mreže
  • Kluster 2: Uticaj na javne politike i podizanje svesti

Kroz novi projekat organizacije članice mreže imaće priliku da učestvuju u brojnim aktivnostima kao što su regionalne socijalne akademije, treninzi i obuke, programi stručne prakse, mentorska podrška razvoju procedura za licenciranje usluga socijalne zaštite, dogadjaji u zajednici, dodela grantova za podršku radu organizacija članica mreže i drugo.

Zajedno ćemo raditi na razvoju strateških dokumenata mreže, ali i na izradi dokumenata od javnog značaja za oblast zaštite ljudskih prava, socijalne zaštite, civilnog društva i drugih.

Pozivamo sve organizacije članice mreže da prate naš rad i uključe se kako bismo pobrojane aktivnosti realizovali tako da one imaju što povoljniji uticaj na društveni i finansijski položaj organizacija pružalaca socijalnih usluga, a samim tim i njihovih korisnika.

One organizacije koje nisu članovi IRIS mreže, pozivamo da se priključe mreži koja broji 167 članica i predstavlja referentnu sektorsku tačku učenja, podrške i udruživanja neprofitnih pružalaca socijalnih usluga na Zapadnom Balkanu.

 


Nosilac projekta je Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC) u partnerstvu sa ASB SEE (Arbeiter-Samariter-Bund), Centrom za radna prava (CLR) iz Albanije, Glas Roma, Aškalija i Egipćana (VoRAE sa Kosova*, LIR CD iz Bosne i Hercegovine, Institut za razvoj zajednice (Community Development Institute) iz Severne Makedonije i Alfa Centar iz Crne Gore.

Projekat je finansiran od strane Evropske Komisije.