Home > Javni pozivi i konkursi > Podrška zapošljavanju Roma i povratnika – E2R2: PREDLOG LISTE KORISNIKA
Print Friendly, PDF & Email

Podrška zapošljavanju Roma i povratnika – E2R2: PREDLOG LISTE KORISNIKA

Komisija za izbor korisnika projekta „Podrška zapošljavanju Roma i povratnika – E2R2“ donela je Predlog liste korisnika za dodelu podrške kroz obezbedjivanje subvencija za samozapošljavanje kroz nabavku i donaciju mašina, opreme i repromaterijala za otpočinjanje sopstvenog posla u skladu sa biznis planom i mentorsku podršku i poslovno savetovanje za implementaciju biznis planova.

Preliminarna lista E2R2

Rok za podnošenje prigovora je 8 dana od dana objavljivanja liste na sajtu IDC-a, instrukcije za podnošenje prigovora nalaze se u prilogu.

Ukupno 82 korisnika iz 15 različitih jedinica lokalne samouprave pohadjalo je obuke za pokretanje sopstvenog posla ili povećanja obima sopstvenog posla ili poljoprivredne proizvodnje i razvoj individualnih biznis planova u okviru projekta. 

Komisija je na predlog liste uvrstila 41 korisnika koji će dalje biti podržani kroz dodelu subvencija za samozapošljavanje kroz nabavku i donaciju mašina, opreme i repromaterijala za otpočinjanje sopstvenog posla u skladu sa individualnim biznis planovima i mentorsku podršku u biznisu i poslovno savetovanje za implementaciju individualnih biznis planova.

—-

Projekat je deo šireg programa Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Inicijativa za razvoj i saradnju.

Projekat realizuje IDC u partnerstvu sa Centrom za proizvodnju znanja i veština – CPZV.