Home > Aktuelno > Poseta Kolektivnom centru ‘Varna’
Print Friendly, PDF & Email

U februaru smo posetili korisnike u kolektivnom centru ‘Varna’ u Šapcu u okviru projekta ‘Podrška zatvaranju kolektivnih centara kroz poboljšanje životnih uslova interno raseljenih lica, izbeglica i povratnika’ koji finansira Evropska unija. Zainteresovanim okupljenim korisnicima smo na kraćem sastanku predstavili komponentu projekta – stambeno zbrinjavanje, predviđeno za izbeglice, interno raseljena lica s Kosova i povratnike, koji još uvek žive u prostorijama kolektivnog centra ‘Varna’.