Home > Aktuelno > Potpisani partnerski ugovori, projekat „Novi Pazar za nove poslove“
Print Friendly, PDF & Email

Potpisani partnerski ugovori, projekat „Novi Pazar za nove poslove“

U okviru novog projekta – „Novi Pazar za nove poslove“ potpisani su partnerski ugovori čime je i zvanično pokrenuta realizacija aktivnosti.

  • Povećanje zapošljivosti povratnika po sporazumu o readmisiji, Roma i drugih teže zapošljivih kategorija kroz programe obuke prilagođene potrebama lokalnog tržišta rada, programe podrške zapošljavanju i samozapošljavanju i razvoj socijalnog preduzetništva u Novom Pazaru.
  • Podrška zapošljavanju povratnika po sporazumima o readmisiji, Roma i drugih teže zapošljivih kategorija jačanjem kapaciteta lokalnih struktura, umrežavanjem na lokalnom i regionalnom nivou, mapiranjem potreba, potencijala i resursa i podizanjem svesti o potrebama i problemima sa kojima se suočavaju teže zapošljive socijalne kategorije u Novom Pazaru.

 

 

 

 

 

 

 

_______

Projekat pokrenut u okviru programa „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji”  ima za cilj da doprinese ukupnom povećanju zapošljivosti i zapošljavanja teže zapošljivih kategorija, posebno povratnika po sporazumu o readmisiji, Roma, kao i drugih teže zapošljivih kategorija u skladu sa relevantnim nacionalnim i lokalnim strategijama i planovima. Nosilac projekta je Grad Novi Pazar, a partneri na projektu su Regionalna Razvojna Agencija Sandžaka – SEDA, Merhamet Sandzak – Oficijalna stranica i IDC Serbia.