Home > Aktuelno > Predstavljanje seta alata za rad volontera koji pružaju podršku migrantima u učenju jezika
Print Friendly, PDF & Email

Jezik predstavlja conditio sin qua non integracije. Savladavanje jezika zajednice domaćina čini osobu u potpunosti sposobnom da učestvuje na tržištu rada, da se obrazuje i da učestvuje u građanskom životu. Možemo reći da jezik definiše šanse za dostojanstveni život i uživanje ljudskih prava.

Preko 120 predstavnika organizacija koje pružaju jezičku podršku izbjeglicama, migrantima i azilantima, prisustvovali su konferenciji, održanoj u Strazburu, 23. i 24. novembra. Konferencija je bila posvećena prezentaciji seta alata izradjenih od strane Saveta Evrope. Ovaj set alata sadrži 57 alata i drugih resursa sadržanih u različitim odeljcima veb sajta.  Oni su razvijeni kako bi olakšali volonterima koji pružaju jezičku podršku izbeglicama da razumeju, pripremaju i pružaju kvalitetne lekcije, obzirom da oni obično nisu nastavnici po zanimanju, već samo aktivni građani.

Konferencija je bila odlična prilika za razmenu mišljenja i povezivanje sa ljudima iz različitih organizacija iz cele Evrope. Set alata je dostupan online na 7 jezika i možete ga preuzeti na sljedećem linku: www.coe.int/lang-refugees