Home > Aktuelno > Predstavljeni rezultati projekta „Podrška zapošljavanju povratnika, Roma i drugih teže zapošljivih grupa“
Print Friendly, PDF & Email

U okviru projekta „Podrška zapošljavanju povratnika, Roma i drugih teže zapošljivih grupa“ predstavljamo dosadašnje rezultate.

127 lica je prošlo biznis obuke, dodeljena su 73 granta za otpočinjanje sopstvenog posla dok je ukupno 145 korisnika uključeno u aktivnosti u okviru projekta. IDC, oslonjen na razvijenu lokalnu partnersku mrežu korisnicima i dalje pruža dodatnu pravno-ekonomsku podršku vezanu za pokretanje i registraciju sopstvenog biznisa. Podrška je bazirana na sinergiji sa programima i sredstvima NSZ, tržišnih analiza i umrežavanja, uz osnove oglašavanja i predstavljanja mogućnosti za proširenje sopstvenog poslovanja.

50,7% dobitnika grantova su žene, dok romskoj populaciji pripada 68,5% dobitnika grantova za samozapošljavanje, a povratnici čine 35,6%. Sve faze projekta su realizovane u saradnji sa lokalnom mrežom partnera uz ohrabrivanje inovativnih biznis modela i udruživanje korisnika. Uporedo sa realizacijom projakta IDC realizuje veliko istraživanje potreba vulnarabilnih romskih zajednica kao osnov za sledeće projekte – IDC ACCESS BAZA.

Nadamo se da će naučene lekcije, inovativni pomaci, sinergijski partnerski pristup i istraživački rezultati ostvareni na ovom projektu biti osnova za realizaciju novih, većih i uspešnijih projekata.

___

Projekat ,,Podrška zapošljavanju povratnika, Roma i drugih teže zapošljivih grupa“, u okviru šireg projekta Nemačke razvojne saradnje – „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u Srbiji, a u skladu sa ugovorom sa GFA konsultantskom grupom.