Home > Najnovije > PRELIMINARNA LISTA REDA PRVENSTVA – „Podrška zapošljavanju povratnika, Roma i drugih teže zapošljivih grupa”
Print Friendly, PDF & Email

Na osnovu člana 10. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta ,, Podrška zapošljavanju povratnika, Roma i drugih teže zapošljivih grupa”, uzimajući u obzir uslove, kriterijume kao i merila definisana Pravilnikom, Komisija za izbor korisnika projekta „Podrška zapošljavanju povratnika, Roma i drugih teže zapošljivih grupa”, na sednici održanoj 01.10.2020. godine, u prostorijama UG „Inicijativa za razvoj i saradnju“ u Beogradu, donosi sledeću:

PRELIMINARNU LISTA REDA PRVENSTVA

za dodelu subvencija za samozapošljavanje kroz nabavku i donaciju mašina, opreme i repromaterijala za otpočinjanje sopstvenog posla ili povećanja obima sopstvenog posla / poljoprivredne proizvodnje u skladu sa individualnim biznis planom i mentorsku podršku u biznisu i poslovno savetovanje za implementaciju individualnih biznis planova

NoBroj prijaveIme i prezimeOpštinaGodištePolBodova
1097Ali ArmendAleksinac1987M65
2113Maja BoškovićBabušnica1990Ž64
3112Dijana DinčićBabušnica1989Ž63
4141Maja DemiriNiš1986Ž60
5142Alen VasićNiš1997M60
6060Tatjana DimitrijevićAleksinac1967Ž59
7109Jovan ĐorđevićBabušnica1995M59
8001Tahir DurakuPreševo1970M58
9089Jasmina KostićČajetina1975Ž58
10022Bedža JumerovićLeskovac2002M57
11029Mersiha RamadaniBujanovac1985Ž57
12061Boris OsmanovićAleksinac1987M57
13088Ana PonjavićČajetina1983Ž57
14025Trajče KamberovićLeskovac1995M56
15066Saša UtićBabušnica1982M56
16081Gorica Brković ĐenićUžice1977Ž56
17086Slavica MijailovićČajetina1973Ž56
18087Nataša RistovićČajetina1986Ž56
19135Mladen MaksutovićVranje1963M56
20032Ajredin IdićBujanovac1971M55
21045Sait AsaniBujanovac1979M55
22075Vitorka PavlovićPriboj1960Ž55
23078Voisava KaradžićPriboj1967Ž55
24102Zira DemirovićZemun1985Ž55
25108Akif BerišaNovi Beograd1965M55
26129Avdija MamutovićBujanovac1985M55
27030Tefik AziziBujanovac1974M54
28047Semina ŠerifiBujanovac1986Ž54
29048Fahrije AćifiBujanovac1978Ž54
30049Snežana SavićBujanovac1957Ž54
31054Fatima MurinaBujanovac1993Ž54
32057Ferdi EminiBujanovac1993M54
33059Nusret SelimiBujanovac1982M54
34073Ferdi KrasnićiNovi Beograd1987M54
35074Šefki AslaniNovi Beograd1977M54
36077Dragana ŽarkovićPriboj1969Ž54
37079Milojka AvramovićPriboj1986Ž54
38091Gordana NićiforovićČajetina1955Ž54
39092Vesna RajovićČajetina1967Ž54
40093Gordana CicvarićČajetina1982Ž54
41094Anka MitrovićČajetina1971Ž54
42096Dejan SavićZvezdara1978M54
43104Mimoza KodroliNovi Beograd1985Ž54
44138Suada AhmetagićPriboj1975Ž54
45023Stefana AmzićLeskovac1994Ž53
46053Zuhrane RahmoniBujanovac1979Ž53
47058Orhan KurtešiBujanovac1983M53
48071Osman BajramiNovi Beograd1986M53
49003Urhan RamadaniPreševo1998M52
50006Maliče DurakovićPreševo1993Ž52
51035Elmi ŠašivariBujanovac1974M52
52056Emran NeđibiBujanovac1994M52
53069Kimete MehmetiNovi Beograd1985Ž52
54076Slavica ĐokovićPriboj1977Ž52
55080Jovana ĐurićUžice1994Ž52
56084Olivera RadomirovićUžice1967Ž52
57085Milena FilipovićUžice1967Ž52
58134Saša RajkovićVranje1967M52
59144Edina KadribašićPriboj1973Ž52
60016Alesio ZdravkovićVranje1988M51
61018Tomislav VeljkovićVranje1996M51
62026Milan DemiriZvezdara2002M51
63028Arif ArifiBujanovac1984M51
64083Gordana ČovićUžice1958Ž51
65105Remzi BehljuljiNovi Beograd1975M51
66117Milija MarinkovićZvezdara1956M51
67131Srboljub MaksutovićVranje1964M51
68145Danilo MutišićPirot1981M51
69082Suzana SunajkoUžice1969Ž50
70090Dragica KovačevićČajetina1960Ž50
71103Miloš PaunovićČukarica1974M50
72137Sajko SilistarevićVranje1956M50
73143Miroslav PotićNiš1989M50
74017Dejan BajramovićVranje1973M50
75021Bojan BarjamovićLeskovac1987M48
76051Meksud DemiriBujanovac1987M48
77099Marija SavićAleksinac1987Ž48
78140Mirjana MićićNiš1995Ž48
79010Zvonko DurmiševićVranje2001M47
80019Marjan BarjamovićLeskovac1975M47
81052Bajram ŠašivariBujanovac1983M47
82072Misin KrasnićiNovi Beograd1992M47
83139Dejan VasićNiš1971M47
84002Emran DurakovićPreševo1987M46
85004Nedžati DurakovićPreševo1967M46
86005Jašar DurakovićPreševo1998M46
87014Danijel MustafićVranje1991M46
88044Senad IsmailiBujanovac1982M46
89046Jaldaze BećiriBujanovac1969Ž46
90055Šaban IsenovićBujanovac1978M46
91100Anita FejzulaNovi Beograd1990Ž46
92111Dalibor JovanovićBabušnica1986M46
93114Aleksandra MitićBabušnica1997Ž46
94120Svetozar VasićZvezdara1966M46
95121Srboslav SaćipovićVranjska Banja1982M46
96124Ramadan BajramiBujanovac1961M46
97133Jugoslav RamadanovićVranje1970M46
98136Miroslav JašarevićVranje1977M46
99034Ferdi DalipovićBujanovac1985M45
100042Senahid RamadaniBujanovac1983M45
101068Miljan IlićBabušnica1993M45
102070Azem BanušiNovi Beograd1976M45
103095Radica IbrovAleksinac1988Ž45
104107Nazif IsmailjiNovi Beograd1972M45
105122Andrija ŠemićVranjska Banja1981M45
106024Danijel BakterovićLeskovac2001M44
107038Tasim BajramiBujanovac1977M44
108043Tihi JusenovićBujanovac1977M44
109106Behar AslaniNovi Beograd1988M44
110118Rajko MarinkovićZvezdara1971M44
111119Denis HajdariZemun2000M44
112125Almir EminovićBujanovac1978M44
113127Kasida ArifiBujanovac1978Ž44
114128Azem KalabaBujanovac1979M44
115020Ramadan KurtićLeskovac1997M43
116037Enver ElezovićBujanovac1972M43
117050Femi DemiriBujanovac1984M43
118064Slavica ŽivkovićBabušnica1972Ž43
119098Đurđa StankovićAleksinac1995Ž43
120126Alen KasumiBujanovac1991M43
121027Miroslav MilanovićČukarica1960M42
122065Siniša JovanovićBabušnica1995M42
123101Fidan IsmajliNovi Beograd1990M42
124012Michael ŽarkovićVranje2002M41
125013Akif DurićVranje1983M41
126067Mladen IlićBabušnica1996M41
127110Batica VidanovićBabušnica1969M41
128115Milan JovanovićBabušnica1997Ž41
129130Slobodan BajramovićVranje2002M41
130062Malina MikulovićAleksinac1977Ž40
131063Slaviša JovanovićBabušnica1989M39
132116Stefan IlićBabušnica1991M39
133036Sabahudin SalihuBujanovac1974M38
134039Ljiljafem BećiriBujanovac1970M38
135040Zećir DenajBujanovac1991M38
136123Naser MamutovićBujanovac1978M37
137041Džemailj DuljajBujanovac1987M36

 

Na Preliminarnu listu podnosilac prijave može da uloži prigovor Komisiji, u pisanoj formi, u roku od 8 dana od dana isticanja Preliminarne liste reda prvenstva za izbor korisnika na internet strani Inicijative za razvoj i saradnju – www.idcserbia.org.

Prigovor mora da sadrži: ime i prezime, adresu podnosioca prigovora, razloge zbog kojih se prigovor izjavljuje i potpis podnosioca prigovora.

Prigovor se podnosi predajom pismenog podneska Komisiji preko IDC kancelarije u Beogradu, Milana Rakića 65a.

O osnovanosti prigovora Komisija odlučuje u skladu sa odredbama Pravilnika i na osnovu podataka navedenih u prigovoru, konkursne dokumentacije i utvrđenog činjeničnog stanja.

Nakon gore pomenutog roka i razmatranja eventualnih prigovora od strane podnosilaca prijava, Komisija objavljuje Konačnu listu reda prvenstva za dodelu subvencija za samozapošljavanje kroz nabavku i donaciju mašina, opreme i repromaterijala za otpočinjanje sopstvenog posla ili povećanja obima sopstvenog posla / poljoprivredne proizvodnje u skladu sa individualnim biznis planom i mentorsku podršku u biznisu i poslovno savetovanje za implementaciju individualnih biznis planova.

 

Predsednik Komisije: Igor Kojčić

U Beogradu, 01.10.2020.