Home > Javni pozivi i konkursi > Preliminarna lista reda prvenstva – projekat „Socijalna inkuluzija i ekonomsko osnaživanje romske populacije u 11 opština u Srbiji”
Print Friendly, PDF & Email

Na osnovu člana 10. pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada
komisije za izbor korisnika projekta, komisija za izbor korisnika projekta „Socijalna inkuluzija i ekonomsko osnaživanje romske populacije u 11 opština u Srbiji”, osnovana odlukom direktora ASB-a, od 21.04.2021. godine, na sednici komisije, održanoj 10.09.2021. godine u Beogradu, usvojila je i donela odluku o objavljivanju:


PRELIMINARNA LISTA REDA PRVENSTVA

 


korisnika projekta „Socijalna inkuluzija i ekonomsko osnaživanje romske populacije u 11 opština u Srbiji” za Meru 1 – Ekonomska podrška
Utvrđuje se preliminarna lista reda prvenstva korisnika projekta „Socijalna inkuluzija i ekonomsko osnaživanje romske populacije u 11 opština u Srbiji” za Meru 1 – Ekonomska podrška, za osnovne biznis obuke:

1 Ana Marija Nadj Selvenji Beočin 100
2 Vanja Drmaku Beočin 100
3 Naza Šainović Vranje 90
4 Ašim Karamanović Bujanovac 90
5 Rešat Bajrami Bujanovac 80
6 Manuel Zenuni Bujanovac 80
7 Bajram Selimović Bujanovac 80
8 Kristijan Rašitović Bujanovac 80
9 Enis Jašarević Bujanovac 80
10 Senad Ismaili Bujanovac 80
11 Srdzan Ajeti Bujanovac 80
12 Zoran Ilić Bujanovac 80

 

13 Sead Idić Bujanovac 80
14 Senada Aguši Bujanovac 80
15 Rahman Osmani Bujanovac 80
16 Senat Šerifović Bujanovac 80
17 Aldijana Elezović Bujanovac 80
18 Selinda Demirović Bujanovac 80
19 Šašivari Bajram Bujanovac 80
20 Ređep Šerifi Bujanovac 80
21 Samir Beriša Bujanovac 80
22 Alen Azizi Bujanovac 80
23 Demir Šašivari Bujanovac 80
24 Enis Azizi Bujanovac 80
25 Sanita Karamanović Bujanovac 80
26 Jasmina Silistarević Vranje 80
27 Ana Šainoivć Vranje 80
28 Valson Mamutović Vranje 80
29 Miratka Osmanović Vranje 80
30 Brigita Kekenj Subotica 80
31 Saša Šaćirović Surdulica 80
32 Leonardo Demirović Surdulica 80
33 Aleksandar Zejnulović Surdulica 80
34 Nadica Fejzić Surdulica 80
35 Mestan Rutić Surdulica 80
36 Jusuf Bajramović Surdulica 80
37 Vaska Jakupović Surdulica 80
38 Danijel Demič Surdulica 80

 

39 Aleksandra Barjamović Surdulica 80
40 Danijel Memišević Surdulica 80
41 Šaip Raimović Surdulica 80
42 Nataliaj Raimović Surdulica 80
43 Sabina Ališanović Surdulica 80
44 Natalija Destanović Surdulica 80
45 Staniša Asanović Surdulica 80
46 Dzesika Destanović Surdulica 80
47 Edvin Zejnulović Surdulica 80
48 Zehra Dilaj Beočin 80
49 Jelena Kamešničanin Beočin 80
50 Hasima Ramić Beočin 80
51 Šakira Morina Beočin 80
52 Dulferija Diljaj Beočin 80
53 Karamani Saćip Beočin 80
54 Hajrija Rama Aleksandrovac 80
55 Emina Stojković Beočin 80
56 Dejković Marko Surdulica 80
57 Senidor Zenuni Bujanovac 70
58 Skender Demiri Bujanovac 70
59 Edmond Iseni Bujanovac 70
60 Alesio Zdravković Vranje 70
61 Erika Šišković Vranje 70
62 Danijel Demirović Vranjska Banja 70
63 Enis Ajeti Bujanovac 70
64 Kristina Ajzanović Leskovac 70
65 Mamudija Ajvazović Leskovac 70
66 Igor Alisanović Leskovac 70
67 Mehmet Demić Leskovac 70
68 Dragana Alilović Leskovac 70
69 Dene Ališanović Leskovac 70

 

70 Danijel Demić Leskovac 70
71 Lidija Kurtić Leskovac 70
72 Bekrija Malićević Selimović Leskovac 70
73 Miroslav Malićević Selimović Leskovac 70
74 Safet Ramić Beočin 70
75 Ismalj Gudinci Beočin 70
76 Salija Morina Beočin 70
77 Emran Morina Beočin 70
78 Ramadan Šakiri Beočin 70
79 Karamani Alija Beočin 70
80 Emir Dermaku Beočin 70
81 Edvin Dermaku Beočin 70
82 Elvin Dermaku Beočin 70
83 Leon Beriša Beočin 70
84 Janković Zoran Aleksandrovac 70
85 Ašim Rama Aleksandrovac 70
86 Erdzan Rama Aleksandrovac 70
87 Sabina Drmaku Beočin 70
88 Letisija Asan Subotica 70
89 Anastasija Asan Subotica 70
90 Ignacio Beriša Subotica 70
91 Elma Dermaku Bujanovac 70
92 Fida Muharemović Bujanovac 70
93 Valentina Idić Bujanovac 70
94 Sunita Demiri Bujanovac 70
95 Mileva Ramčić Bujanovac 70
96 Andrijana Veljković Bujanovac 70
97 Klaudija Salimović Vranje 70
98 Milica Nedeljković Vranje 70
99 Milica Ilić Vranje 70
100 Sofija Jovanović Šid 70

 

101 Suzana Jergić Šid 70
102 Sanela Stanković Šid 70
103 Jeta Demirović Leskovac 70
104 Soja Jašarević Leskovac 70
105 Aiša Mustafić Surdulica 70
106 Aleksandra Stojanović Vranje 70
107 Stefan Kurtić Leskovac 60
108 Slaviša Salijević Leskovac 60
109 Nijaz Salihi Bujanovac 60
110 Danijel Idić Bujanovac 60
111 Aćif Idić Bujanovac 60
112 Saša Grijučić Bujanovac 60
113 Dzemailj Duljaj Bujanovac 60
114 Tair Salihi Bujanovac 60
115 Selver Aćifi Bujanovac 60
116 Stefan Stojanović Leskovac 60
117 Igor Mihajlović Šid 60
118 Ivan Durmišević Leskovac 60
119 Nemanja Jonaš Leskovac 60
120 Danijel Durmišević Leskovac 60
121 Isidor Ajdinović Surdulica 60
122 Tereza Jašarević Bujanovac 60
123 Enisa Demirović Bujanovac 60
124 Adrijano Djemailji Subotica 60
125 Muhamed Beriša Subotica 60
126 Enis Abaz Subotica 60
127 Ersan Beriša Subotica 60
128 Suhran Saiti Subotica 60
129 Branislav Šemić Vranjska Banja 60
130 Zoran Asanović Vranjska Banja 60

 

131 Mirsad Asanović Vranjska Banja 60
132 Santijan Asanović Vranjska Banja 60
133 Vanesa Bajramović Vranje 60
134 Ekrem Mamutović Vranje 60
135 Elvira Selimović Vranje 60
136 Mateja Arsić Vranje 60
137 Srđan Jovanović Vranje 60
138 Brankica Jovanović Vranje 60
139 Ismailović Ajvanko Bujanovac 60

Na preliminarnu listu korisnika za Meru 1 – Ekonomska podrška, za osnovne biznis obuke, podnosilac prijave može da uloži prigovor Komisiji, u pisanoj formi, u roku od 8 dana od dana isticanja preliminarnih lista na oglasnim tablama opština Beočin, Šid, Subotica, Žabari, Bosilegrad, Bujanovac, Dimitrovgrad, Leskovac, Surdulica, Vladičin Han i Vranje, kao i na sajtovima FRS-a, IDC-a i ASB-a.

Prigovor mora da sadrži: ime, prezime i adresu podnosioca prigovora, razloge zbog kojih se prigovor izjavljuje i potpis podnosioca prigovora. Prigovor se podnosi predajom pismenog podneska Komisiji, preko kancelarije IDC-a u Beogradu, ul. Milana Rakića 65a, 11 000 Beograd ili preko kancelarije FRS-a, ul. Vojvode Dobrnjca 30/8, 11000 Beograd, lično ili poštom.
O osnovanosti prigovora Komisija odlučuje u skladu sa odredbama ovog Pravilnika i na osnovu podataka navedenih u prigovoru, u roku od 8 dana od dana prijema prigovora. Nakon razmatranja osnovanosti eventualnih prigovora, Komisija donosi Odluku o prigovoru i istu dostavlja poštanskim putem podnosiocu prigovora u roku od 3 dana od dana kada je Odluka o prigovoru doneta.


Predsednik komisije
Gordan Velev