Home > Javni pozivi i konkursi > Preliminarna lista za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” za Meru 2 – Ekonomska podrška DRUGI JAVNI POZIV
Print Friendly, PDF & Email

Na osnovu člana 23. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada
Komisije za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA – Podrška održivoj (re)integraciji
povratnika u Srbiji“, uzimajući u obzir uslove, kriterijume, kao i merila definisana Pravilnikom,
Komisija za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA – Podrška održivoj (re)integraciji
povratnika u Srbiji“, na sednici održanoj 05.04.2021. godine, donosi sledeću:


PRELIMINARNU LISTU

za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” za Meru 2 – Ekonomska podrška DRUGI JAVNI POZIV

Lista se može preuzeti na ovom linku.


***Korisnici od rednog broja 126 do rednog broja 171 nisu uspešno završili obuke za otpočinjanje
sopstvenog posla (najmanje 80% održanih treninga), odnosno nisu dostavili biznis plan u predviđenom roku.

Na Preliminarnu listu za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA – Podrška održivoj
(re)integraciji povratnika u Srbiji”, Meru 2 – Ekonomska podrška, DRUGI JAVNI POZIV,
korisnika za dodelu subvencija za samozapošljavanje kroz nabavku mašina, opreme i
repromaterijala za otpočinjanje sopstvenog posla u skladu sa individualnim biznis planom
i mentorsku podršku u biznisu, poslovno savetovanje i monitoring
, podnosilac prijave može
da uloži prigovor Komisiji, u pisanoj formi, u roku od 8 dana od dana isticanja preliminarne liste na oglasnim tablama grada Novog Pazara, opštine Tutin i opštine Sjenica, zvaničnim sajtovima grada Novog Pazara, opštine Tutin, opštine Sjenica, kao i na sajtovima SEDA-e, Merhameta i IDC-a.
Prigovor mora da sadrži: ime, prezime i adresu podnosioca prigovora, razloge zbog kojih se
prigovor izjavljuje i potpis podnosioca prigovora.
Prigovor se podnosi predajom pismenog podneska Komisiji preko Regionalne razvojne agencije SEDA – kancelarija u Novom Pazaru,Tutinu i Sjenici.
O osnovanosti prigovora Komisija odlučuje u skladu sa odredbama Pravilnika i na osnovu
podataka navedenih u prigovoru, konkursne dokumentacije, činjeničnog stanja utvrđenog prilikom terenskog obilaska podnosioca zahteva, ukoliko je neophodno, a u roku od 8 dana od dana prijema prigovora.
Nakon razmatranja osnovanosti eventualnih prigovora, Komisija donosi Odluku o prigovoru i istu dostavlja poštanskim putem podnosiocu prigovora u roku od 3 dana od dana kada je Odluka o prigovoru doneta.

Predsednik Komisije Igor Kojčić
U Beogradu,
05.04.2021