Home > Javni pozivi i konkursi > PRELIMINARNE LISTE – Pirot i Dimitrovgrad – komponente poslodavci i samozapošljavanje
Print Friendly, PDF & Email

PRELIMINARNE LISTE – Pirot i Dimitrovgrad – komponente poslodavci i samozapošljavanje

Komisije za izbor korisnika projekta Reintegracija II, u Pirotu i Dimitrovgradu, donele su predloge listi:

poslodavaca koji su se prijavili za subvenciju za zapošljavanje nezaposlenih lica

Poslodavci Pirot

Poslodavci Dimitrovgrad

predloge listi korisnika u okviru komponente samozapošljavanje

Samozapošljavanje Pirot

Samozapošljavanje Dimitrovgrad

U okviru javnih poziva za poslodavce i podšku samozapošljavanju lica iz teže zapošljivih kategorija u ova dva grada prijavilo se 56 lica iz teže zapošljivih kategorija od čega 29 iz Pirota i 27 iz Dimitrovgrada i 13 poslodavaca. Za subvencije se prijavilo i 13 poslodavaca, za otvaranje 22 radna mesta.

 

 


Nosilac projekta je ASB Serbija (Arbeiter-Samariter-Bund), implementator Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC), a korisnički okruzi na projektu su Pirotski, Rasinski i Raški okrug. Projekat je finansiran sredstvima nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj BMZ.