Home > Aktuelno > Primeni i promeni – socijalno preduzetništvo i održivi razvoj
Print Friendly, PDF & Email

PRIMENI I PROMENI

Konferencija „Primeni i promeni“ – socijalno preduzetništvo i održivi razvoj održana je 26. 10. 2016. godine na Beogradskom sajmu. Konferenciju su organizovali BIO IDEA socijalna franšiza i IDC u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Učesnici konferencije bili su predstavnici javnog, civilnog i biznis sektora: ENSIE mreže (The Europian Network of Social Integration Enterprises), Centra za socijalno preduzetništvo grada Beograda, Centra za mala i srednja preduzeća, Evropskog pokreta u Srbiji, članice Socijalne ekonomske mreže – SENS, Instituta za opštu i fizičku hemiju i mnogi drugi. Tehničku pomoć pružili su volonteri Inicijative za razvoj i saradnju – IDC, koja je osnivač SENS mreže, jedine mreže socijalnog preduzetništva u Srbiji, čiji je deo i socijalna franšiza BIO IDEA.

Konferencija je imala za cilj informisanje i motivisanje žena pripadnica grupe teže upošljivih kategorija stanovništva koje bi kroz učešće u radioničkim obukama u organizaciji BIO IDEA, mogle da steknu dovoljna znanja i veštine kako bi se priključile ovoj socijalnoj franšizi. U fokusu konferencije bila je socijalna ekonomija odnosno načini za postizanje smanjenja nezaposlenosti i pokretanja vlastitog biznisa, a sve to u skladu sa zaštitom životne sredine. Od izuzetnog značaja je i činjenica da će se sve zainteresovane žene priključiti obuci o pravljenju prirodnih sredstava za higijenu kao i daljem savetovanju o načinima upošljavanja i umrežavanja.

„Sve se može naučiti, nijedno znanje nije nedostupno. Ali najvažniji je aktivizam, želja za promenom na bolje i upornost u ostvarivanju svojih životnih ciljeva i naravno umrežavanje – zajedno smo jače i lepše”, istakla je Sanida Klarić, pokretač socijalne franšize BIO IDEA.

Tokom same konferencije, učesnice su i pored izuzetno mnogo korisnih informacija i dalje imale pitanja za govornike što je podstaklo na dijalog i interaktivnu atmosferu. Nakon završetka konferencije, zainteresovane žene su imale priliku da porazgovaraju sa članicama SENS mreže, koje su najbolji primer kako ideja, preduzetništvo i umrežavanje postižu rezultate.