Home > Aktuelno > Prva sertifikaciona radionica u okviru EMPACT projekta održana u Beogradu
Print Friendly, PDF & Email

U periodu od 27. oktobra do 1. novembra, u Beogradu, ugostili smo prvu sertifikacionu radionicu u okviru projekta EMPACT (Osnaživanje za delovanje) koji finansira Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelne delatnosti i kulturu Evropske komisije u okviru programa EU Aid Volunteers.

Nakon procene potreba svih partnera u okviru radionice koja je održana u Nikšiću, u junu, mentori su razvili individualne planove mentorstva za svaku od partnerskih organizacija sa Balkana i iz Afrike. Na radionici koja je održana u Beogradu, započeli smo proces razvijanja dokumenata unutrašnjih politika poslovanja, uz mentorsku podršku, iz oblasti zdravlja, bezbednosti, zaštite podataka i životnih i radnih uslova. Izrada dokumenata unutrašnjih politika u ovim oblastima realizuje se uz povezivanje sa relevantnim Osnovnim humanitarnim standardima čija će primena doprineti povećanju kredibiliteta naše organizacije i kvaliteta rada.

EMPACT je projekat izgradnje kapaciteta usmeren na EUAV proces sertifikacije. Projekat realizuje konzorcijum partnera iz Međunarodne mreže Samaritan international: danski DPA kao koordinator akcije, ANPASWeißes Kreuz, koji su uključeni kao mentori, 3 partnerske organizacije sa Balkana CDI iz Severne MakedonijeAlfa Centar  iz Crne Gore i IDC i dve iz Afrike Jukumu Letu iz Kenije i CIDI iz Ugande koje rade na jačanju kapaciteta kroz mentorsku podršku.