Home > Javni pozivi i konkursi > JAVNI POZIV – zapošljavanje kod poznatog poslodavca – NOVI PAZAR
Print Friendly, PDF & Email

Prvi javni poziv za izbor korisnika projekta za zapošljavanje kod poznatog poslodavca – Reintegracija II – NOVI PAZAR

Komisija za izbor korisnika u okviru projekta “Reintegracija II – dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” donela je odluku o raspisivanju Javnog poziva za zapošljavanje kod poznatog poslodavca.

Tekst javnog poziva sa pojašnjenim detaljima i uslovima konkursa kao i prijavni formular se nalaze na sajtu reintegracija.net.

Pravo na učestvovanje u Programu zapošljavanja kod poznatog poslodavca imaju nezaposlena lica -povratnici i članovi njihovih porodičnih domaćinstava, koji imaju prebivalište/boravište na teritoriji Novog Pazara, kao i druga lica – pripadnici drugih teže zapošljivih grupa i članovi njihovih porodičnih domaćinstava koja imaju prebivalište/boravište na teritoriji grada Novog Pazara, a koji se nalaze u socio-ekonomskoj potrebi i podrška im je neophodna za poboljšanje njihovih uslova života, u skladu sa Listom prioriteta nezaposlenih lica za zapošljavanje kod poznatog poslodavca u okviru Projekta. Nezaposlena lica zainteresovana za zapošljavanje kod poznatog poslodavca u okviru ovog javnog poziva, mogu konkurisati za sledeća radno mesto: RADNIK U PROIZVODNJI sa stečenim 4. stepenom srednje stručne spreme.

Prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično, u prostorijama Regionalne razvojne agencije Sandžaka – SEDA, na adresi u Novom Pazaru – 7. Juli bb, najkasnije do petka 03.02.2023. do 15:00h.

________

Nosilac projekta je ASB Serbija (Arbeiter-Samariter-Bund), implementator Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC), a korisnički okruzi na projektu su Pirotski, Rasinski i Raški okrug. Projekat je finansiran sredstvima nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj BMZ.